Hälsa Miljö Säkerhet på Protan

Vi är måna om våra entreprenörer och anställda. Hälsa, miljö, säkerhet på Protan kontrolleras ständigt för att hålla den allra högsta standard.

Protan skall vara en attraktiv arbetsplats med en bra arbetsmiljö.

Vi jobbar kontinuerligt med hälsofrämjande åtgärder och har som målsättning att vara en arbetsplats där ingen blir skadad eller sjuk av sitt arbete. 

God hälsa är viktig för oss alla på Protan och är en viktig faktor för att uppnå våra fastslagna mål. Vi fokuserar därför på medarbetarnas hälsa och på kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön. 

Vi utför vår verksamhet genom effektivt utnyttjande av material och energi, med fokus på att reducera användandet av naturresurser och på att reducera utsläpp och avfall. Vi strävar efter att våra produkter tryggt kan återvinnas eller deponeras. 

Protan har goda säkerhetsrutiner och undervisning i dessa för att reducera olyckstillfällen och skador på människor, miljö och material. 

Med jämna mellanrum kontrolleras både internt och externt att verksamhetens politik för HMS, kvalitet och den yttre miljön efterlevs i alla delar av koncernen.