ProPlan

ProPlan är dataverktyget som snabbt och effektivt identifierar den bästa taklösningen för ditt projekt.

ProPlan bygger på en unik mjukvara och verktyg utvecklat av Protan. Programvaran specificerar vad som krävs när det gäller material, monteringslösningar, kvadratmeter takduk, isolering, infästningar och tillbehör. Den beräknar också den optimala utformningen för isolering för att uppnå önskade U-värden och uppfyller gällande brandkrav. ProPlan  eller längdanpassade rullar. ProPlan säkerställer att kraven för arbetsbesparingar och miljövänlighet är uppfyllda. Placering av avlopp rekommenderas planeras och beräknas tillsammans med vår Proplan avdelning.

Protan visualierar konstruktionen i 3D. Därefter överförs den till en detaljerad specifikation och monteringsplan. Detta ger stora tidsbesparingar för installation och logistik, och avfall minimeras.

ProPlan ger många fördelar för föreskrivare, entreprenörer, byggherrar och fastighetsägare:

Minskning

  • av installationskostnader
  • av spill – takduken specialanpassas efter mått
  • av logistikkostnader –  takduken specialtillverkas istället för massproduceras

Besparingar

  • i installationstid - gör det möjligt att beställa material tidigare
  • i processeffektivitet - med en enkel informationsplattform

Protans unika verktyg ProPlan är nu tillgänglig för dig!

Denna programvaran är nu tillgänglig för att Protans entreprenörer och auktoriserade kunder. Programvaran AutoCAD 2013/2014 krävs för att använda ProPlan och grundläggande färdigheter i AutoCAD är avgjörande.

Önskar du få tillgång till ProPlan eller har du några frågor?

Kontakt Protan på e-post: sale@protan.se

Önskar du få hjälp med projekteringen? Vänligen följ länken nedan för mer information om Protans projekteringskontor.