ProKalk

ProKalk är nyckelverktyget som utvecklats och används av Protan för att tillhandahålla den nödvändiga dokumentationen till takentreprenör och kund i början av ett projekt. Det ger inte bara exakta projektspecifikationer, men det är också nyckeln till att göra exakta priserbjudande.

ProKalk är nyckelverktyget som används av Protan för att tillhandahålla den nödvändiga dokumentationen till takentreprenör och kund i början av ett projekt. Systemet bygger på Norsk Standard NS3420 och möjliggör exakta projektbeskrivningar och erbjudande som skapas med lätthet.

För takentreprenör är ProKalk inte bara ett viktigt verktyg för att ge korrekta projektspecifikationerna enligt NS3420, men också nyckeln till att göra exakta erbjudanden. ProKalk använder Protans tariffsystemet och erfarenhet för att producera detaljerade materiallistor och arbetssätt som möjliggör korrekt prissättning för erbjudanden och skapandet av tidplaner. Dessutom kan ProKalk använda data som skapats av ProPlan att beräkna och skapa specifikationer baserade på arkitektritningar till de exakta materialmängder som krävs. Detta eliminerar gissningar och över- eller underskattningar under anbudsförfarandet.

Du kan också dra nytta ProKalk med konsekventa och exakta specifikationer och budgivningsdokument. Systemet hålls up-to-date med den senaste utvecklingen i NS3420 och kan skapa flera handlingar som krävs i ett projekt under erbjudandestadiet. Specifikationer som skapats av ProKalk är detaljerade och grundliga och ger dig en klarhet och försäkran.