Tunnelbeläggning typ III

Tunnelbeläggning typ III


Tunnelbeläggning typ lll - Minerade tunnlar

Norge, landet med världens längsta vägtunnel, har utvecklat en egen standard för vattentäthet som är skapad för att passa de hårda norska väderförhållandena.

För tunnlar med droppande vatten rekommenderar de norska vägmyndigheterna att man använder ett membran av typ lll, ett förstärkt membran som ger styrka och stabilitet.

Systemet består av ett vattentätande membran som monteras på ett förankringsnät med ett avstånd på cirka 50 cm till den sprutbetongklädda klippan/berget. På insidan, mot trafiken, är membranet antingen täckt med betongelement eller med sprutbetong.

För sprutbetongtillämpningar rekommenderar Protan ett laminerat membran av geotextil (polypropylenfilt) för ökad vidhäftning. Detta kommer att minimera sprutbetongavfallet och minska kostnaderna.

Systembeskrivning:

  1. Förankringsgaller
  2. Inre sprutbetong
  3. Protan InfraPlan P15R/RX
  4. Sten/betong

Protan rekommenderar att InfraPlan P15R eller P15RX används för tunnelbeläggning av typ lll.

Kontakt

Pål Fossum - Sales Director - Tunnel & Mining

Pål Fossum

Sales Director - Tunnel & Mining
Arndt Hedtkamp - Sales Manager - Central Europe

Arndt Hedtkamp

Sales Manager - Central Europe
Ricardo Ortiz - Sales Manager Spain, Portugal and South America

Ricardo Ortiz

Sales Manager Spain, Portugal and South America