Paraplydränerings-system

Paraplydränerings-system


Paraply-/dräneringssystem - minerad tunnel

För partiell vattentätning är den vanligaste tunneltillämpningen paraplysystemet/dräneringssystemet. Detta system är särskilt utformat för tunnlar med droppande vatten.

Exempel på tillämpning:

Vägtunnlar

Järnvägstunnlar

Systembeskrivning:

  1. Protan Disc
  2. Betong på plats
  3. Protan InfraPlan tunnelmembran
  4. Protan Geo (geotextil)
  5. Sprutbetong
  6. Protan Drain (dräneringsprofil)

Protan rekommenderar att InfraPlan P20, P22 eller P22+ används för dränering.

Kontakt

Pål Fossum - Sales Director - Tunnel & Mining

Pål Fossum

Sales Director - Tunnel & Mining
Arndt Hedtkamp - Sales Manager - Central Europe

Arndt Hedtkamp

Sales Manager - Central Europe
Ricardo Ortiz - Sales Manager Spain, Portugal and South America

Ricardo Ortiz

Sales Manager Spain, Portugal and South America