Takförvaltning

Vi tar hand om ditt tak!

Vi hjälper dig att ta hand om ditt tak. Inspektion och underhåll är en förutsättning för ett taks funktion under lång tid. Vi gör underhåll på alla byggnader med platta, låglutande eller välvda tak. Vi förvaltar tak täckta med PVC eller asfalt.

Enligt forskningsinstitut är den förväntade livslängden för plana tak minst 30 år. Vi vet att man med enkelt underhåll och förebyggande åtgärder kan undvika kostnader och drastiskt förlänga takets livslängd. Vi kan tak, vi har erfarenhet av att se fel innan de uppstår, och vi kan rekommendera åtgärder innan de blir en dyrbar kostnad.

Fördelar med aktiv takförvaltning

 • Förlängning av takets livslängd
 • Undvikande av stora kostsamma skador på byggnad och inventarie
 • Behovet av större åtgärder och kostnader kan förutsägas
 • Upprättande av en översiktlig underhållsplan, investeringsplan och en budgetplanering
 • Trygg drift genom säker förvaltning av taket
 • Undvikande av driftstopp
 • Nöjda hyresgäster
 • Fortlöpande dokumentation
 • Upprätthållning av "sund miljö" i takkonstruktionen
 • Kompetent servicepartner


Kundinloggning

Kontakta oss

Protan AB
Gunnebogatan 32
163 53 Spånga
Tel. 08-56473343

Vi erbjuder följande tjänster

Anmäl intresse

Avtal om inspektion

Regelbunden inspektion

Ett inspektionsavtal innebär regelbunden besiktning av taket med 1 till 2 besök per år.

Du får en årlig facklig pekpinne på den förväntade återstående livslängden på tätskiktet. Detta ger dig möjlighet att utföra planerad och kontrollerad renovering av taket. Genom regelbunden kontroll kommer skador att upptäckas i ett tidigt skede. Mindre reparationer utförs och större läckage eller skador på taket och konstruktion undviks. Behov av större åtgärder identifieras och reparationer utförs innan det blir omfattande följdskador.

 

Under besöken:

 • kontrolleras och rengörs avlopp
 • tas blad och kvistar bort
 • fästs lösa beslag

Efter avslutad inspektion får du en elektronisk inspektionsrapport med en översikt över vad som har gjorts samt en förenklad tillståndsrapport och eventuellt ett förslag på åtgärder.

Anmäl intresse
Anmäl intresse

Avtal om statusrapport

Ditt taks kondition

En statusrapport ger en bild av ditt taks aktuella situation. Rapporten ger också en överblick över vad som ska rättas till, vilket underhållsarbete som bör utföras och en kostnadsplan för arbetet.

Statusrapporten innehåller information om:

 • Takets allmänna tillstånd och förväntad återstående livslängd
 • Takets konstruktion och uppbyggnad
 • Värmeisoleringsegenskaper och lönsamhetskalkyl för tilläggsisolering
 • Tillstånd på avlopp, rör och genomföringar, hörn, uppvik, skarvar, beslag, fogar m.m.
 • Åtgärder som måste eller bör genomföras
 • Beräknad kostnadsöversikt för eventuella åtgärder

Vi rekommenderar ett avtal om tillståndsrapport för äldre tak eller tak med riskpotential. En tillståndsrapport rekommenderas också vid överlåtelse av egendom.

Anmäl intresse

Takförvaltning på nätet

Lätt att följa takets tillstånd

 • Översikt över alla dina tak med status, rapporter och historik
 • Alla rapporter tillgängliga på webben
 • E-postmeddelanden om nya rapporter eller åtgärder som måste genomföras
 • Förslag till underhåll / reparationer med kostnadsberäkningar, renoveringsplan och budget
 • Direkt kontakt med servicepartner

Vi ordnar allt och du har full kontroll!

Är du redan kund hos oss?

Logga in här

Takinspektörer

Förutom egenägda takentreprenörer har Protan auktoriserade takentreprenörer över hela landet som följer Protans höga standard för taktätning.

Alla Protan takinspektörer som utför takbesiktningar eller skapar tillståndsrapporter är erfarna takläggare som har genomgått Protans takskola och kurser för inspektion och tillståndsanalys. Både besiktningsarbetet ute på taket och rapporterna är standardiserade och bygger på den norska standarden NS 3224.

Vår breda erfarenhet och kompetens minskar risken för skador och vi rekommenderar gedigna lösningar. Genom ett underhållsavtal får du direkt tillgång till din lokala servicepartner.