Protan T för terrass

Protan T är en exponerad PVC terrassduk med polyesterarmering som används på exponerade terrasser och balkonger. Protan T är en takduk som både ger god friktion och är estetisk, solid, hållbar för gångtrafik.

Huvudbild - Protan T för terrass

Protan T är tillverkad av mjukgjord PVC med en kärna av polyester för användning som exponerat, synligt tätskikt på utomhusterrasser där underlaget är jämn och stabilt, men kan också läggas på underlag med någon rörelse. Takduken fungerar som både vattentätt och slittåligt lager i ett och samma skikt. Det är beräknat för direkt gångtrafik och normal användning av terrass och har en ytstruktur som tillsammans med god funktion och ger ett estetiskt tilltalande utseende.

Tätskiktet monteras som vanlig golvbeläggning där längderna svetsas med en svetslist eller med överlapp. I båda svetsmetoderna svetsas duken med varmluft.

Protan T är 2.0 mm tjock och produceras i tvo standardfärger; grön och mörkgrå.

Systemet lämpar sig väl för ytor med låga dörrtrösklar där man behöver en lågbyggande lösning samt där man kräver låg vikt och enkel renhållning.

 

På nedan länk hittar ni produktblad om Protan T.

pds25-2.0v1.0_protan_t.pdf 

Tjocklek:
2,0 mm

Standard rullbredd:
2,0 m

Standard rullängd:
10 m

Standard färger:
Mörkgrå F94
Terrassgrön F45

Brandtekniska krav för exponerade tätskikt i en byggnad

I de nordiska länderna skall taktätningen vara obrännbar eller uppfylla brandklass BROOF(t2) på det underlag den installeras på.

BROOF(t2)-klassificering för Protan Terrace T:

Protan Terrace T uppfyller brandklass BROOF(t2) baserat på brandprov enligt NS-EN1187(del2) och klassificering enligt NS-EN 13501-5 på följande underlag:

Typ av underlag

Protan T

EPS
EPS och ≥120g/kvm glasfiberfilt

Nej
Ja

Mineralull

Ja

PIR/PUR

Ja

Råspont av trä

Ja

Betong / silikatplattor

Ja

Gammalt tätskikt på EPS
Gammalt tätskikt och ≥120g/kvm glasfiberfilt på EPS

Nej
Ja

Gammalt tätskikt på mineralull

Ja

Gammalt tätskikt på PIR/PUR

Ja

Gammalt tätskikt på råspont

Ja

Gammalt tätskikt på betong / silikatplattor

Ja


Allmänt  om regler för Brandklassificering av tätskikt för tak i Europa:

Test av flygbrand för tätskikt för tak och klassificering i Europa sker efter testmetod prEN*)1187. Metoden är delad i fyra delar:

  • prEN1187 del 1, allmänt kallad den tyska brandtesten
  • prEN1187 del 2, allmänt kallad den nordiska brandtesten
  • prEN1187 del 3, allmänt kallad den franska brandtesten
  • prEN1187 del 4, allmänt kallad den britiska brandtesten

*) prEN, där pr står för Preliminary, E för European och N för Norm. Alternativt används också ENV, där V står för «Vornorm».

Det är upp till varje lands myndigheter att bestämma vilken av de fyra testmetoderna som skall accepteras. Vid tillfredsställande test, kan tätskiktet klassificeras enligt EN13501-5 för det respektive underlag det är testat på och får klassificeringen:

  • BROOF(t1) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del1,
  • BROOF(t2) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del2,
  • BROOF(t3) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del3,

     eller

  • BROOF(t4) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del4.

Ta kontakt med Protan för en översikt över alla aktuella brandklassificeringar eller se SINTEF TG nr. 2010 .

Vi har lösninger för BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3) och BROOF(t4) klassificering på de flesta underlag.

Terrasser och balkonger

Protans terrassprodukter används på exponerade terrasser och balkonger. Produkterna har en solid, hållbar och halksäker yta lämpad för gångtrafik. 

Protan prefabricerade detaljer

Protan har ett av marknadens bredaste sortiment av prefabricerade detaljer, däribland detaljer för hörn, rör och sargar m.m.