Protan GT för terrass

Protan GT är en terrassduk som används som exponerad, synlig tätning på jämna och stabila underlag. Den kan monteras som ett synligt tätskikt på utomhusterrasser.

Huvudbild - Protan GT för terrass

Protan GT är tillverkat av mjukgjort PVC med ett inlägg av glasfiber. Systemet är vattentätning och golvmatta i ett. Det lämpar sig för gångtrafik och normal användning på terrassen och har halkskyddande prägling som samtidigt är estetiskt tilltalande.

Tätskiktet läggs som en golvmatta och svetsas ihop med svetstråd och varmluft.

Protan GT är 2,4 mm tjock och produceras i tre standardfäger; grön, ljusgrå och mörkgrå.

På nedan länk hittar ni produktdatablad om Protan GT.

pds15-2.4v1.0_protan_gt2,4.pdf

Tjocklek:
2,4 mm

Standard rullbredd:
2,0 m

Standard rullängd:
10 m

Standard färger:
Mörkgrå F94
Ljusgrå F91
Terrassgrön F45

Brandtekniska krav för exponerade tätskikt i en byggnad

I de nordiska länderna skall taktätningen vara obrännbar eller uppfylla brandklass BROOF(t2) på det underlag den installeras på.

BROOF(t2)-klassificering för Protan Terrace GT:

Protan Terrace GT uppfyller brandklass BROOF(t2) baserat på brandprov enligt NS-EN1187(del2) och klassificering enligt NS-EN 13501-5 på följande underlag:

Typ av underlag

Protan GT

Betong/silikatplatta - obrännbart underlag med hög densitet (min. 680 kg/m³)

Ja


Allmänt om regler för Brandklassificering av tätskikt för tak i Europa:

Test av flygbrand för tätskikt för tak och klassificering i Europa sker efter testmetod prEN*)1187. Metoden är delad i fyra delar:

  • prEN1187 del 1, allmänt kallad den tyska brandtesten
  • prEN1187 del 2, allmänt kallad den nordiska brandtesten
  • prEN1187 del 3, allmänt kallad den franska brandtesten
  • prEN1187 del 4, allmänt kallad den britiska brandtesten

*) prEN, där pr står för Preliminary, E för European och N för Norm. Alternativt används också ENV, där V står för «Vornorm».

Det är upp till varje lands myndigheter att bestämma vilken av de fyra testmetoderna som skall accepteras. Vid tillfredsställande test, kan tätskiktet klassificeras enligt EN13501-5 för det respektive underlag det är testat på och får klassificeringen:

  • BROOF(t1) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del1,
  • BROOF(t2) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del2,
  • BROOF(t3) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del3,

     eller

  • BROOF(t4) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del4.

Ta kontakt med Protan för en översikt över alla aktuella brandklassificeringar eller se SINTEF TG nr. 2008 .

Vi har lösninger för BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3) och BROOF(t4) klassificering på de flesta underlag.

Terrasser och balkonger

Protans terrassprodukter används på exponerade terrasser och balkonger. Produkterna har en solid, hållbar och halksäker yta lämpad för gångtrafik. 

Protan prefabricerade detaljer

Protan har ett av marknadens bredaste sortiment av prefabricerade detaljer, däribland detaljer för hörn, rör och sargar m.m.