Protan SE Titanium+

Protan SE Titanium + är en rotbeständig PVC-takduk med polyesterarmering. 

Den används huvudsakligen som takduk på extensiva, gröna tak (sedumtak) men kan också användas på samma sätt som Protan SE. Takduken är tillverkad med stabilisatorer för att göra den beständig mot höga och låga temperaturer, UV-strålning, mikrober samt mot brand.

Skarvning sker med varmluft.

 

På nedan länk hittar ni produktdatablad om Protan SE Titanium+

pds10-1.6v1.0_protan_se1,6titan.pdf

Tjocklek:
1,6 mm

Standard rullbredder:
1,0 m
2,0 m

Standard rullängd:
20 m

Standard färg:
Mörkgrå F94

Brandtekniska krav för exponerade tätskikt i en byggnad

I de nordiska länderna skall taktätningen vara obrännbar eller uppfylla brandklass BROOF(t2) på det underlag den installeras på.

BROOF(t2)-klassificering för Protan SE Titanium+:

Protan SE Titanium+ uppfyller brandklass BROOF(t2) baserat på brandprov enligt NS-EN1187(del2) och klassificering enligt NS-EN 13501-5 på följande underlag:

Typ av underlag

Protan SE Titanium+

EPS
EPS och ≥120g/kvm glasfiberfilt

Nej
Ja

Mineralull

Ja

PIR/PUR

Ja

Råspont av trä

Ja

Betong / silikatplattor

Ja

Gammalt tätskikt på EPS
Gammalt tätskikt och ≥120g/kvm glasfiberfilt på EPS

Nej
Ja

Gammalt tätskikt på mineralull

Ja

Gammalt tätskikt på PIR/PUR

Ja

Gammalt tätskikt på råspont

Ja

Gammalt tätskikt på betong / silikatplattor

Ja


Allmänt  om regler för Brandklassificering av tätskikt för tak i Europa:

Test av flygbrand för tätskikt för tak och klassificering i Europa sker efter testmetod prEN*)1187. Metoden är delad i fyra delar:

  • prEN1187 del 1, allmänt kallad den tyska brandtesten
  • prEN1187 del 2, allmänt kallad den nordiska brandtesten
  • prEN1187 del 3, allmänt kallad den franska brandtesten
  • prEN1187 del 4, allmänt kallad den britiska brandtesten

*) prEN, där pr står för Preliminary, E för European och N för Norm. Alternativt används också ENV, där V står för «Vornorm».

Det är upp till varje lands myndigheter att bestämma vilken av de fyra testmetoderna som skall accepteras. Vid tillfredsställande test, kan tätskiktet klassificeras enligt EN13501-5 för det respektive underlag det är testat på och får klassificeringen:

  • BROOF(t1) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del1,
  • BROOF(t2) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del2,
  • BROOF(t3) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del3,

     eller

  • BROOF(t4) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del4.

Ta kontakt med Protan för en översikt över alla aktuella brandklassificeringar eller se SINTEF TG nr. 2010 .

Vi har lösninger för BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3) och BROOF(t4) klassificering på de flesta underlag.

Protan Extensiva gröna tak

Karakteristiskt för gröna tak är att de är helt eller delvis täckta av vegetation. Gröna tak delas ofta upp i två huvudtyper, extensiva och intensiva. Extensiva gröna tak kännetecknas av ett tunt skikt av jord eller växtsubstrat och typiska plantor är succulenter, gräs och mossor.

Protan prefabricerade detaljer

Protan har ett av marknadens bredaste sortiment av prefabricerade detaljer, däribland detaljer för hörn, rör och sargar m.m.