Protan SE-B Titanium+

Ni finns Protan SE-B även som tätskikt för extensiva, gröna tak!

Extensivt grönt tak

Protan SE-B Titanium + används som tätskikt på extensiva, gröna tak, men kan också användas för exponerade takytor under samma villkor som Protan SE.

Tätskiktet kan fästas mekaniskt i bärande underlag eller installeras som vakuumtak och kan användas till alla varianter och kombinationer av tak – både platta, lutande och böjda. Tätskiktet kan användas på varma/kompakta,- och kalla/ luftade tak.

  • Tätskiktet har en präglad ovansida som ger god friktion och snyggt utseende. Jämfört med tätskikt utan prägling, representerar detta en betydande säkerhetsfaktor både under montering och vid underhållt.
  • Tätskiktet svetsas homogent med varmluft, något som ger slitstarka och hållbara skarvar.
  • Säker täckning utan användandet av öppen låga.
  • Väder oberoende installation.
  • Protan tätskikt ger låga klimatutsläpp och kan återvinnas.

 

Basta, Byggvarubedömningen, Sunda Hus

Här hitter du dokumentation och godkännanden om/för produkten:

https://www.protan.se/takduk-och-tatskikt/dokumentcertifikat-och-ritningar/