Protan Radon Safe tillbehör

Radon är en gas som väljer minsta motståndets väg. Det är därför extremt viktigt att det är 100% tätt runt detaljlösningar och anslutningar. Protan Radon safe har tillbehör  som möjliggör att anslutningar mot svåra detaljer enkelt kan utföras. 

Huvudbild - Protan Radon Safe tillbehör

 

Protan Radon Safe är en TPO polyesterarmerat radonmembran. Membranet svetsas med varmluftsvesade överlapp. Detta materialvalet och svetsmetoden säkrar starka och homgena skarvar. Protan Radon Safe kan användas för skydd mot Radon i användargrupperna A, B och C.

Eftersom Protan Radon Safe har svetsade skarvar blir lufttätheten betydligt högre än för inte svetsade produkter.

Radon är en gas som väljer minsta motståndets väg. Det är därför extremt viktigt att det är 100% tätt runt detaljlösningar och anslutningar. Protan Radon safe har tillbehör  som möjliggör att anslutningar mot svåra detaljer enkelt kan utföras. Tätning med Protan Radon Safe utförs alltid av montörer utbildade av Protan.

Protan kan prefabricera ett från grunden måttanpassat membran som ger kortast möjliga monteringstid. Installation av Protan Radon Safe utförs av professionella entreprenörer som har fått vägledning av Protan och kan installeras hela året i alla slags väder.

Detaljer som vi kan erbjuda är:
• Invändiga hörn radon membran
• Utvändiga hörn radon membran
• Rörgenomföring radon
• Radonsug
• Radonbrunn

Tillbehör:
• Radonfogmassa
• Radonmätare 

Protan Radon Safe

Protan Radon Safe är ett TPO polyesterarmerat membran som används till tätning av byggnader mot marken. Tätskiktet ger god täthet mot radon samt god hållbarhet och en säker montering.