Protan Parapetsystem

Prefabricerade sargkappor kombinerade med Protans stålskenor ger en säker linjär infästning på den mest utsatta delen av taket, längs sargen. 

Huvudbild - Protan Parapetsystem

Takets vapen mot stark vind

Vindkrafterna på ett tak är starkare vid takkanten, även kallad parapeten. Vindskador kan lätt uppstå om inte taktäckningen är väl förankrad. Vårt system består av en kombination av Protan stålskena och våra prefabricerade sargkappa med påsvetsad tunnelflik eller flik.

Protan parapetsystem

  • flexibelt system
  • säkert och kostnadseffektivt
  • enkelt att montera

Förhandssvetsat

Protan sargkappa är vår takduk med en förstärkt tunnelflik eller flik som är förhandssvetsad på baksidan. Sargkappan levereras i standardfärger standardmått, men kan också levereras enligt kundspecifika mått. Höga sargar kräver ytterligare infästningar på sargens insida och sargkappan levereras då med ytterligare flikar.

Reducerad punktbelastning

Protan kräver att infästningen av takduken i övergången mellan takytan och parapeten, ska utföras linjärt. Vår stålskena ger lufttätning, linjär fasthållning och reducerar möjligheten för punktbelastning i svetsskarv och infästning. Skenans styrka och styvhet gör att horisontella och vertikala krafter i tätskiktet överförs till takduken som en jämnt fördelad last. Vi accepterar flera olika tekniska lösningar för parapetinfästning, men gemensamt för dessa är att en av Protans godkända stålskenor ska användas.

Protan levererar fyra olika standardiserade Parapetsystem:

 

Protan parapet skirt with reinforced strip in combination with the Protan grips steel bar Protan parapet with pocket and extra strip for high parapet
 
Protan parapet skirt with pocket in combination with the Protan steel bar Protan parapet skirt with strip in combination with the Protan grip steel bar and welding cord
   

 

Se våra videor för mer information.

   

  

Exponerade tak

Protans lösningar för exponerade tak är kända för hög kvalitet och lång livslängd. Våra lösningar är robusta i alla klimat och täcker alla behov för tekniskt och kostnadsmässigt optimerade tak.