Protan GG

På parkeringsdäck och högt belastade konstruktioner används, tätskiktet Protan GG. Den kommer i standardbredder på två meter.

Huvudbild - Protan GG

Protan GG är tillverkat av mjukgjord PVC med glasfiberarmering.

Protan GG är ett tätskikt som används på parkeringsdäck, på intensiva gröna tak. i kulvertar och andra högt belastade konstruktioner. 

I isoleriade konstruktioner kan tätskiktet monteras som rättvända, omvända eller duokonstruktioner.

 

På nedan länk hittar ni produktdatablad om Protan GG

pds14-2.0v1.0_protan_gg.pdf

Tjocklek:
2,0 mm

Standard rullbredd:
2,0 m

Standard rullängd:
10 m

Standard färg:
Gul

Protan Intensiva gröna tak

Intensiva gröna tak har ett tjockare jordlager och växtsubstrat och kan utformas som takträdgård med buskar och mindre träd.

Protan Omvänt taksystem

Omvända tak är en traditionell isolerad och ballasterad takkonstruktion där isolering med låg vattenupptagningsförmåga läggs över membranet som extra skydd mot extrema temperaturer och mekanisk belastning.

Protan Duotaksystem

Duo-takkonstruktion är traditionellt en isolerad och ballasterad takkonstruktion där isolering med låg vattenupptagningsförmåga läggs på båda sidor av membranet för att ge extra skydd mot extrema temperaturer och mekanisk påverkan.

Protan prefabricerade detaljer

Protan har ett av marknadens bredaste sortiment av prefabricerade detaljer, däribland detaljer för hörn, rör och sargar m.m.