Protan Cool Roof

Protan Cool Roof är ett taksystem som ingår i produktserien Protan Exposed Roof SE. Tätskiktet är vitt och lämpar sig utmärkt som exponerad taktäckning när dokumenterat högt reflektionsvärde (SRI-Solar Reflectance Index) önskas.  

Det har också en hög termisk värmeåtergivning som är ett mått på hur effektivt värme avges som termisk strålning till omgivningen.

En vit takyta med höga solreflektionsegenskaper ger en väsentligt lägre temperatur i en kompakt takkonstruktion jämfört med mörkare färger och bidrar därmed till att överföra mindre värme till själva byggnaden. Detta är en viktig egenskap i varmare klimat då det bidrar till att reducera både byggnadens kylbehov och byggnadens bidrag till att värma upp omgivningen, speciellt i tättbebyggda områden (Urban Heat Island Effect).

Cool Roof-konceptet med vit färg är givetvis mera effektivt i solrika områden än i ett kyligare klimat. I ett kallare klimat kan det vara effektivt att lägga en vit takduk t.ex. framför intaget till en kylanläggning. 

Cool Roof-systemet ger både direkta och mer långsiktiga besparingar när det gäller byggnadens uppvärmningskostnader. Produkten kan monteras mekaniskt eller som ett vakuumtak. Protan Cool Roof är testat enligt ASTM C 1549-04 och ASTM C 1371-04a i enlighet med Cool Roof Rating Councils (CRRC) godkända metoder.

 

På nedan länkar hittar ni produktdatablad om Cool Roof.

pds16b-1.2v1.0_protan_se1,2coolroof.pdf

pds16a-1.6v1.0_protan_se1,6coolroof.pdf

 

Tjocklekar:
1,2 mm
1,6 mm
1,8 mm
2,0 mm

Standard rullbredder:
1,0 m
2,0 m

Standard rullängd:
20 m - 1,2 mm och 1,6 mm tjocklek
15 m - 1,8 mm och 2,0 mm tjocklek

Standard färg:
Vit F01

Brandtekniska krav för exponerade tätskikt i en byggnad

I de nordiska länderna skall taktätningen vara obrännbar eller uppfylla brandklass BROOF(t2) på det underlag den installeras på.

BROOF(t2)-klassificering för Protan Cool Roof:

Protan Cool Roof uppfyller brandklass BROOF(t2) baserat på brandprov enligt NS-EN1187(del2) och klassificering enligt NS-EN 13501-5 på följande underlag:

Typ av underlag

Protan SE, T, SE-L, och SE Titanium+

EPS
EPS och 120g/kvm glasfiberfilt

Nej
Ja

Mineralull

Ja

PIR/PUR

Ja

Råspont av trä

Ja

Betong / silikatplattor

Ja

Gammalt tätskikt på EPS
Gammalt tätskikt och ≥120g/kvm glasfiberfilt på EPS

Nej
Ja

Gammalt tätskikt på mineralull

Ja

Gammalt tätskikt på PIR/PUR

Ja

Gammalt tätskikt på råspont

Ja

Gammalt tätskikt på betong / silikatplattor

Ja


Allmänt  om regler för Brandklassificering av tätskikt för tak i Europa:

Test av flygbrand för tätskikt för tak och klassificering i Europa sker efter testmetod prEN*)1187. Metoden är delad i fyra delar:

 • prEN1187 del 1, allmänt kallad den tyska brandtesten
 • prEN1187 del 2, allmänt kallad den nordiska brandtesten
 • prEN1187 del 3, allmänt kallad den franska brandtesten
 • prEN1187 del 4, allmänt kallad den britiska brandtesten

*) prEN, där pr står för Preliminary, E för European och N för Norm. Alternativt används också ENV, där V står för «Vornorm».

Det är upp till varje lands myndigheter att bestämma vilken av de fyra testmetoderna som skall accepteras. Vid tillfredsställande test, kan tätskiktet klassificeras enligt EN13501-5 för det respektive underlag det är testat på och får klassificeringen:

 • BROOF(t1) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del1,
 • BROOF(t2) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del2,
 • BROOF(t3) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del3,

     eller

 • BROOF(t4) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del4.

Ta kontakt med Protan för en översikt över alla aktuella brandklassificeringar eller se SINTEF TG nr. 2010 eller SITAC 3880/81

Vi har lösninger för BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3) och BROOF(t4) klassificering på de flesta underlag.

Protan har producerat PVC-tätskikt sedan 1972, och kan dokumentera produkternas långa livstid både genom många års erfarenhet av att installera tak i ett nordiskt klimat och efter omfattande tester i egna och externa laboratorier. 

Det är blandingsförhållandena mellan de olika komponenterna, och inte minst kvaliteten på råvarorna, som avgör tätskiktets egenskaper. Det optimala förhållandet mellan stabilisatorer, mjukgörare och övriga komponenter är avgörande för kvaliteten och livstiden på produkterna. Med mer än 40 års erfarenhet användning av PVC-membran har Protan förvärvat unik kunskap om vilka faktorer som påverkar takkonstruktioner under olika klimat- och väderförhållanden.

För att tätskiktet ska vara flexibelt och tåla väder och vind, också vid temperaturer ned mot – 30˚C, tillsätts mjukgörare. Eftersom Protans tätskikt är utvecklade i Norge med ett tufft klimat, är andelen mjukgörare hög och användningen av fyllnadsmedel minimal. Långtidstester visar att Protans takduk och membran, också efter 30 år, har ett minimalt tapp av mjukgörare, så att materialet fortsatt behåller sin elasticitet.

Protan har utvecklat ett komplett system för takläggning, från utbildning av takmontörer till infästningsmetoder, samt goda inspektions- och underhållsprogram.  Detta bidrar också tilt att protantak fungerar så bra år efter år.

Externa testinstitut som SINTEF Byggforsk, British Board of Agrément och motsvarande, verifierar detta genom oberoende provtagning och testning.

The British Board of Agrément, BBA, har tillsammans med SINTEF Byggforsk värderat livstiden på underlag  av tester av flera gamla protantak, och har med bakgrund från resultaten av undersökningen gett följande uttalande i Protans engelska produktcertifikat- Agrément Certificate (98/3459):  

”Accelerated weathering tests and performance in service confirm that satisfactory retention of physical properties is achieved. All available evidence suggests that Protan Mechanically Fastened PVC Roofing Membranes should have life in excess of 30 years.”

Protan taksystem är konstruerat för att ta emot och överföra vindkrafterna som både platta och lutande tak utsätts för:

 • Armeringen är en kraftig polyestertextil, trådarna är inte vävda, men stickade för att säkra en duktil och elastisk membran 
 • God vidhäftning mellan beläggning och textil
 • Starka svetsskarvar, varmluftssvetsning ger en homogen förbindelse
 • Robusta och unika infästningssystem
 • Linjär infästning mot parapeter och vertikalytor
 • Dimensionering efter nationella laststandarder

Vindbelastningen på ett tak är beroende av minst fyra faktorer:

 • Geografisk placering av byggnaden
 • Byggnadens terrängtyp/kategori
 • Topografin i närheten av bygget
 • Byggets form och dimensioner

Protan vindlastberäkningsprogram och designverktyget ProPlan säkrar anpassade och robusta lösningar för varje byggnad. Projektering och användning av Protan taksystem är baserat på gällande vindlaststandarder, TPFs (Takproducenternas forskningsgrupp) riktningslinjer och Protans specifikationer och monteringsmanual. Fördelar och kapacitet för komplett system, fästdon inkluderat, är verifierat och dokumenterat med tekniskt godkännande.

Protan tätskikt har de starkaste svetsskarvarna:

Sol och värme sätter krav på tätskiktets kemiska sammansättning. Pigment, UV-absorbenter och stabilisatorer skyddar beläggningen mot värme och solens skadliga strålar. Ljusa  ytor reflekterar solljuset bättre än mörka och upptar mindre värme. Protan takduk:

 • Är halksäkert utan att skapa fotavtryck i värmt väder
 • Är beständigt mot UV-strålar och värme
Vit Grå Svart
 

Hög reflektion 0,86

Låg absorption

Medel reflektion 0,33

Medel absorption

Låg reflektion 0,10

Hög absorption

Mängden årlig solstrålinng beror på geografisk lokalisering. Indikativ max temperatur på platta tak. (Ännu längre söderut kan solpåverkan vara väsentligt högre.)

 

Takläggning på vintern kräver robusta och flexibla produkter. Protan takduk tål kyla bättre än asfalt tätskikt (ATB):

Kyla, snö och is ställer krav på tätskiktets mekaniska egenskaper. Protan takduk är skräddarsytt för kallt klimat:

 • Mjukhet i kyla ned till -30 °C
 • Kan installeras i kyla
 • Upptar termiska rörelser
 • Tåler frys-/tiningscykler
 • Samma typ av Protan tätskikt kan användas både på Svalbard och i Sahara

 

Cool Roof

Protan Cool Roof är ett taksystem med dokumenterat hög solreflektionsfaktor (SRI - Solar Reflectance Index) - och ett reducerat kylningsbehov.

Design Roof

Våra flexibla lösningar bidrar till att lyfta arkitekturen och byggnadens utseende och identitet. Taket skapar uppmärksamhet om byggnadens innehåll, egenskaper och interaktion med omgivande miljö.

Solar Roof

Protan Solar Roof är ett koncept där solpanelslösningar skall monteras på ett tak som är täckt med Protan takduk. 

Protan prefabricerade detaljer

Protan har ett av marknadens bredaste sortiment av prefabricerade detaljer, däribland detaljer för hörn, rör och sargar m.m.