Protan BP/BPX

Protan BP/BPX används till Protan BlueProof, en tilläggsfunktion i form av vattenfördröjning för taket.

Protan BP och BPX tätskikt används i kombination med specifika tillbehör i lösningen Protan BlueProof. Lösningen erbjuder vattenfördröjning som tilläggsfunktion för taket.

Protan BP och BPX är en lösning för varma kompakta tak med lite fall. 

Tjocklek:  1,8 mm 
Standardbredder:

1,0 m  2,0 m

Rullängd: På beställning

Färg: Mörkgrå F94

Brandtekniska krav för exponerad takläggning i ett byggnadsverk

Takläggningen ska i Norge och de Nordiska länderna vara obrännbar eller uppfylla brandklassning, BROOF(t2), på det underlaget den installeras på.

BROOF(t2)-klassificering på Protan Takduk:

Protan Takduk uppfyller brandklass BROOF(t2) baserat på test enligt NS-EN1187(del2) och klassificering enligt NS-EN 13501-5 på följande underlag:

Brannspesifikasjon BP

Generellt om regler för Brandklassificering av tätskikt i Europa:

Flygbrand-testning av tätskikt för klassificering i Europa sker enligt testmetoden prEN*)1187. Denna är uppdelad i fyra delar:

 • prEN1187 del 1, känt som det tyska brandtestet
 • prEN1187 del 2, känt som det nordiska brandtestet
 • prEN1187 del 3, känt som det franska brandtestet
 • prEN1187 del 4, känt som det brittiska brandtestet.

*) prEN, där pr betyder Preliminary, E-European og N-Norm) Alternativt används  också ENV, där V står för «Vornorm»

Det er upp till varje lands myndighet att bestämma vilket av de fire delarna/metoderna som accepteras. Genom tillfredsställande testning, kan tätskiktet klassificeras enligt EN13501-5 för det gällande underlag som är testat på och får klassifikationen:

 • BROOF(t1) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del1,
 • BROOF(t2) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del2,
 • BROOF(t3) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del3,

     eller

 • BROOF(t4) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del4.

 

Ta kontakt med Protan för översikt över alla aktuella brandklassificeringar eller se SINTEF TG nr. 20541

Vi har lösningar för BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3) och BROOF(t4) klassificering på de flesta aktuella underlag.

Protan har producerat PVC-takduk sedan 1972, och kan dokumentera produkternas långa levnadstid både genom flera års erfarenhet av installerade tak i ett nordiskt klimat och efter omfattande tester i egna och externa laboratorier. 

Det är blandningsförhållandena mellan de olika komponenterna, och inte minst kvaliteten på råvarorna, som avgör takdukens egenskaper. Det optimala förhållandet mellan stabilisator, mjukgörare, armering och övriga komponenter är avgörande för kvaliteten och levnadstiden på produkterna. Med mer än 40 års erfarenhet från användning av PVC-membraner har Protan upparbetat unik kunskap om vilka faktorer som påverkar takkonstruktioner under olika klimat- och väderförhållanden.

För att takduken ska vara flexibel och tåla väder och vind, ända ned mot – 30˚C, tillsätts mjukgörare. Eftersom Protans membraner är utvecklade i Norge som har ett hårt klimat, är andelen mjukgörare hög och användandet av fyllningsmedel minimal. Långtidstester visar att Protans membraner, även efter 30 år, har ett minimalt tapp av mjukgörare, så att materialet fortsatt behåller sin elasticitet.

Protan har utvecklat ett komplett system för takläggning, från utbildning av takmontörer till infästningsmetoder, samt goda besiktnings- och underhållssystem. Detta bidrar också till att protantak fungerar bra år efter år.

Externa testinstitut som SINTEF Byggforsk, British Board of Agrément och motsvarande, verifierar detta genom oberoende provtagning och tester.

The British Board of Agrément, BBA, har tillsammans med SINTEF Byggforsk värderat levnadstiden med tester av flera gamla protantak som underlag, och har med bakgrund till resultaten av undersökningen gett följande uttalande i Protans engelska produktcertifikat- Agrément Certificate (98/3459):  

Protan taksystem är konstruerat för att ta emot och föra vidare de starka vindkrafter som både platta och lutande tak kan utsättas för:

 • Armeringen är en kraftig polyestertextil, trådarna är inte vävda, utan ihopstickade för att säkra en duktil  och elastisk membran 
 • God vidhäftning mellan beläggning och textil
 • Starka svetsskarvar, varmluftsvetsning ger en homogen förbindelse
 • Robusta och unika infästningssystem
 • Linjär infästning mot parapeter och vertikalytor
 • Dimensionering efter nationella laststandarder

Vindbelastningen på ett tak är beroende av minst fyra faktorer:

 • Geografiskt läge av byggnaden
 • Byggnadens terrängtyp/kategori
 • Topografien i närheten av byggnaden
 • Byggnadens form och dess dimensioner

Protan vindlastberäkningsprogram och designverktyget ProPlan säkrar anpassade och robusta lösningar för varje enskild byggnad. Projektering och användningen av Protan taksystem är baserat på gällande vindlaststandarder, TPFs (Takproducenternas forskningsgrupp) riktlinjer och Protans specifikationer och monteringsmanual. Prestanda och funktioner för komplett system, fästdon inkluderat, verifieras och dokumenteras med tekniskt godkännande.

Protan takduk har de starkaste svetsskarvarna:

Takläggning på vintern kräver robusta och flexibla produkter. Protan takduk tåler kyla bättre än asfalt tätskikt (ATB):

Kyla, snö och is ställer krav på tätskiktets mekaniska egenskaper. Protan takduk är skräddarsytt för ett kallt klimat:

 • Mjukhet ned till -30 °C
 • Kan installeras i kyla
 • Tar upp termiska rörelser
 • Tåler frys-/upptiningscykler
 • Samma typ av Protan takduk kan användas både på Svalbard och i Sahara

Tak för vattenfördröjning

Protan BlueProof gör det möjligt att dränera vattnet gradvis och kontrollerat ned i avloppsnätet, så att man undgår överbelastning som leder till översvämning. Systemet löser inte bara en del av dagens, men också en del av framtidens utmaningar med dagvattenhantering.