Protan Vakuumtak

Protan Vakuumtak är ett unikt system som inte kräver några infästningar på takytan. Systemet använder vindkrafterna för att skapa en vakuumeffekt som suger fast takduken mot underlaget. Ju mer det blåser, desto bättre fungerar systemet.

Huvudbild - vakuumtak med ventil

Ju starkare vind, desto bättre

När vakuumtak blir utsatt för vindkrafter, skapas ett negativt tryck i skiktet mellan takduken och det lufttäta underlaget. Det negativa trycket gör att duken sugs ner mot underlaget och krafterna överförs ned till den lastbärande konstruktionen. Detta gör vakuumtaket idealt i tuffa klimat. Inga infästningar krävs på takytan, vilket gör att ångspärren inte punkteras. Takduken monteras i 2 och 4 meters bredder, och lufttätas sedan mot sargar och genomföringar.

Snabb Installation

Protan Vakuumtak system garanterar snabb installation och en smidig byggprocess. Lösningen har väldigt få skarvar och är en perfekt lösning för projekt där kraven på lufttäthet är hög, som i passivhus. Vår vakuumtakslösning är också ideal för byggnader med hög fuktighet, som simhallar, bryggerier etc. Om det finns fukt i takstrukturen, hjälper vakuumsystemet till att ventilera ut denna.

Ikon - vindutsattIkon - renovering

Ikon - nybyggnad

Protan Vakumtak

  • unik lösning
  • snabb installation
  • inga infästningar krävs
  • idealt i tuffa klimat

Så här fungerar det

Protan vakuumsystem bygger på principen att takduken förankras genom att det skapas ett negativt tryck i skiktet mellan takduken och det lufttäta underlaget när det blir utsatt för vindkrafter. Det negativa trycket gör att takduken sugs ner mot underlaget och krafterna överförs ned till den underliggande lastbärande konstruktionen. Ju starkare vind, desto bättre fungerar systemet. Protan Vakuumsystem har blivit verifierat och godkänt av Sintef Building and Research Institute (TG 2281).

Beroende på underlag ska följande takduk användas: Protan SE eller EX.

 Se vår video om Protan Vakuumtak System.

 

 

 

Exponerade tak

Protans lösningar för exponerade tak är kända för hög kvalitet och lång livslängd. Våra lösningar är robusta i alla klimat och täcker alla behov för tekniskt och kostnadsmässigt optimerade tak.

Protan SE

Protan SE är en polyesterarmerad PVC-takduk som används på exponerade takytor. Den kan fästas mekaniskt eller monteras som vakuumtak.

Protan EX

Protan EX är en specialproducerad PVC-takduk med polyesterfilt laminerad till baksidan. Takduken kan monteras direkt på gamla tak eller på träkonstruktioner. 

Protan Parapetsystem

Prefabricerade sargkappor kombinerade med Protans stålskenor ger en säker linjär infästning på den mest utsatta delen av taket, längs sargen. 

Protan prefabricerade detaljer

Protan har ett av marknadens bredaste sortiment av prefabricerade detaljer, däribland detaljer för hörn, rör och sargar m.m.