Protan takduk med flik

Protan takduk med fliksystem använder takduk i 2-meter bredd med tvärgående flikar med extra stor rivstyrka på undersidan för mekanisk infästning.

Huvudbild - Protan takduk med fliksystem

Idealt för vindutsatta takytor

Protan takduk med fliksystem är ett snabbt och effektivt sätt att täcka stora ytor, så som hörn och kantzoner, men kan också användas på takets hela yta. Det har utvecklats för att optimera installationen på taket och reducera mängden svets i jämförelse med Protan standard överlappsystem.

Protan takduk med fliksystem är ett optimalt taksystem som kan konstrueras för en individuell byggnad. Taksystemet använder sig av takdukens underliggande flikar som svetsas redan på fabriken. Avståndet mellan flikarna kan variera beroende på hur utsatt byggnaden är för vind och hur tätt man behöver placera infästningarna. Protan takduk med fliksystem är speciellt väl lämpad för tak utsatta för stress på grund av starkt uppåtgående vindar och ett högt lufttryck.

  Ikon - vindutsattIkon - renoveringIkon - nybyggnad
 

Protan takduk med flik

  • snabb, säker installation
  • snabb byggprocess
  • lämpad för hårda väderförhållanden
  • väderoberoende
  • få infästningar

Exponerade tak

Protans lösningar för exponerade tak är kända för hög kvalitet och lång livslängd. Våra lösningar är robusta i alla klimat och täcker alla behov för tekniskt och kostnadsmässigt optimerade tak.

Protan SE

Protan SE är en polyesterarmerad PVC-takduk som används på exponerade takytor. Den kan fästas mekaniskt eller monteras som vakuumtak.

Protan Parapetsystem

Prefabricerade sargkappor kombinerade med Protans stålskenor ger en säker linjär infästning på den mest utsatta delen av taket, längs sargen. 

Protan prefabricerade detaljer

Protan har ett av marknadens bredaste sortiment av prefabricerade detaljer, däribland detaljer för hörn, rör och sargar m.m.