Protan Prefabricerade stormoduler

Protan prefabricerade stormoduler med underliggande längsgående flikar är den bästa lösningen för kraftigt vindutsatta områden, vilket är idealt när taket behöver täckas snabbt.

Protan Prefabricerade stormoduler

Snabb och vädersäker takläggning

Takduken levereras i 2 och 4 meters bredder med underliggande längsgående flikar. Protan Prefabricerade stormoduler är ett taksystem där takduken av Protan SE svetsas ihop till större enheter. Systemet är ett snabbt och effektivt sätt att täcka stora, vindutsatta ytor. Det har utvecklats för att förenkla installation och reducera installationstiden jämfört med Protan standard överlappsystem. De underliggande längsgående flikarna kan skräddarsys också till de tuffaste vind- och väderförhållanden.

Protan Prefabricerade Stormoduler erbjuder ett optimalt taksystem som kan konstrueras för varje enskild byggnad. De underliggande längsgående flikarna svetsas på fabriken. Avståndet mellan flikarna kan variera beroende på hur utsatt byggnaden är för vind och hur tätt man behöver placera infästningarna. Protan Prefabricerade moduler är säkrskilt väl lämpade på ytor med starka vindkrafter.

Stora takytor kan snabb täckas med minimalt svetsarbete på byggarbetsplatsen. Modulerna gör en snabb installation möjligt, i och med att stora sektioner av takduk monteras på en gång, som reducerar svetstiden avsevärt.

Ikon - vindutsatt  Ikon - renoveringIkon - nybyggnad

Protan Prefabricerade stormoduler

  • snabb, säker installation
  • snabb byggprocess
  • lämpat för hårda klimat
  • väderoberoende
  • inga infästningar

Se vår video om Protan Prefabricerade stormoduler

 

Exponerade tak

Protans lösningar för exponerade tak är kända för hög kvalitet och lång livslängd. Våra lösningar är robusta i alla klimat och täcker alla behov för tekniskt och kostnadsmässigt optimerade tak.

Protan SE

Protan SE är en polyesterarmerad PVC-takduk som används på exponerade takytor. Den kan fästas mekaniskt eller monteras som vakuumtak.

Protan Parapetsystem

Prefabricerade sargkappor kombinerade med Protans stålskenor ger en säker linjär infästning på den mest utsatta delen av taket, längs sargen. 

Protan prefabricerade detaljer

Protan har ett av marknadens bredaste sortiment av prefabricerade detaljer, däribland detaljer för hörn, rör och sargar m.m.