Produktblad och ny digital byggvarudeklarationer eBVD 2015

Protans datablad på hemsidan skapar transparens gällande materialens egenskaper. Rätt materialval för olika förhållanden är utslagsgivande.

Protan SE     1,2 mm   1,6 mm   1,8 mm
Protan SE-B 1,5 mm
Protan (SE) Cool Roof         1,2 mm   1,6 mm
Protan EX     1,2 mm   1,6 mm   1,8 mm
Protan G
Protan GG
Protan GT
Protan SE Titanium+
Protan Radon Safe
Protan T
Protan Gångbana
Protan Migreringsspärr
Protan skyddsfilt
Protan Takfuktspärr
Protan Kontaktlim KL

Kemikalieresistens PVC
Färgkoder

Digital Byggvarudeklaration eBVD 2015

Byggvarudeklaration Protan SE

Byggvarudeklaration Protan SE-B

Byggvarudeklaration Protan EX

Byggvarudeklaration Protan G

Byggvarudeklaration Protan GG

Produktguide Tak/Terrass

Protan produktguide

Säkerhetsdatablad
Protan Kontaktlim KL 95

Systemdatablad
Extensivt tak

 

Vi är kvalificerade att delta i hållbara byggprojekt, där våra miljövarudeklarationer bidrar till att uppfylla kraven för certifieringssystem som BREEAM eller LEED och Miljöbyggnad.