Villor och fritidsbostäder

Protan takduk och tätskikt ger unika lösningar och lång hållbarhet. Vi är flexibla och levererar produkter och system som passar till större byggnader och projekt som för privata hem, stugor, garage, m.m.

Protan erbjuder lösningar i världsklass både till stora projekt och till villor, garage och fritidsbostäder. Genom att använda Protans tak- och tätskiktsystem kan du vara säker på att ditt tak får ett bra skydd mot väder och vind.

Våra lösningar monteras enkelt och säkert oavsett om taket är plant, lutande, bågformat eller har en än mer krävande utformning. Protan PVC-takduk finns i flera olika färger och montering av profiler på takduken kan på synliga ytor ge ditt tak en speciell karaktär. Protan har lösningar för hela tak, tillbyggnader, bodar och fritidshus.

Protan har också tätskikt för utvändiga och invändiga lösningar till takterrasser, terrasser och balkonger. Protan Radon Safe skyddar ditt hus mot radon.

Protan är godkänt enligt kvalitetsstandard ISO9001 och miljöstyrningsstandard ISO 14001. Detta innebär att alla sidor av verksamheten är kartlagda och kvalitetssäkrade och att produktionen är optimerad så att den förorsakar minst möjlig negativ miljöpåverkan – både lokalt och globalt.

Protan produkter har dokumenterad lång livslängd och kräver lite underhåll.

Exponerade tak

Protans lösningar för exponerade tak är kända för hög kvalitet och lång livslängd. Våra lösningar är robusta i alla klimat och täcker alla behov för tekniskt och kostnadsmässigt optimerade tak.

Tak med övertäckning och gröna tak

Protans takdukar för tak med hård övertäckning, gröna tak och torvtak kallas ofta för ballasterade tak. Ballasten kan vara betongsten, singel eller jord som basen för gröna tak.

Terrasser och balkonger

Protans terrassprodukter används på exponerade terrasser och balkonger. Produkterna har en solid, hållbar och halksäker yta lämpad för gångtrafik. 

Cool Roof

Protan Cool Roof är ett taksystem med dokumenterat hög solreflektionsfaktor (SRI - Solar Reflectance Index) - och ett reducerat kylningsbehov.

Design Roof

Våra flexibla lösningar bidrar till att lyfta arkitekturen och byggnadens utseende och identitet. Taket skapar uppmärksamhet om byggnadens innehåll, egenskaper och interaktion med omgivande miljö.

Solar Roof

Protan Solar Roof är ett koncept där solpanelslösningar skall monteras på ett tak som är täckt med Protan takduk. 

Protan Radontätning

Protan Radontätning är en lufttät och stark radonmembran som förhindrar att radongas tar sig in i byggnaden.