Tak för vattenfördröjning

Protan BlueProof gör det möjligt att dränera vattnet gradvis och kontrollerat ned i avloppsnätet, så att man undgår överbelastning som leder till översvämning. Systemet löser inte bara en del av dagens, men också en del av framtidens utmaningar med dagvattenhantering.

Union BP - NO

Har du råd att låta taket bara vara ett tak?

Ett tak är inte längre bara ett tak. Det kan erbjuda många spännande möjligheter för arkitekter och fastighetsutvecklare.

Läs mer

Protan BlueProof

Protan BlueProof gör det möjligt att dränera vattnet gradvis och kontrollerat ned i avloppsnätet, så att man undgår överbelastning som leder till översvämning.

Läs mer