Tak med övertäckning och gröna tak

Protans takdukar för tak med hård övertäckning, gröna tak och torvtak kallas ofta för ballasterade tak. Ballasten kan vara betongsten, singel eller jord som basen för gröna tak.

Huvudbild - ballasterade och gröna tak

Ännu bättre skyddat

Med ballasterade tak är membranet skyddat emot direkt stress orsakat av klimat och temperaturförändringar, förslitningar, punkering och annan mekanisk skada.

Ballasterade och gröna tak

  • estetisk designfrihet
  • skydd mot extern stress
  • ökad brandsäkerhet

För både nybyggnationer och renovering

Våra takdukar för ballasterade, gröna tak och torvtak är lämpade för både nybyggnation och renoveringsprojekt. De erbjuder utmärkt kvalitet och en lång livslängd.

Naturliga omgivningar

Tak med övertäckning kan användas som en öppen yta, rekreationsområde eller takträdgård. Dessa taklösningar erbjuder en stor frihet när det kommer till estetisk formgivning, bidragande till en mer naturlig omgivning genom att använda sig av singel eller plantor och på så sätt förse byggnaden med bättre akustik. Ballasteringens vikt kräver dock att den bärande konstruktionen är beräknad för ändamålet.

För tak med övertäckning finns flera alternativ för placering av membranet:

Protan erbjuder också takduk för flera olika typer av Gröna Tak:

Fördelen med ballasterade taksystem är att membranet är mer skyddat mot yttre påverkningar som klimat, temperatursvängningar, sprickor, punkteringar och andra mekaniska skador. Membranet kräver ingen mekanisk infästning genom takytan och därmed punkteras inte ångspärren. Ballasterade taksystem ökar brandsäkerheten

För mer information välj en användning.

Protan Ballasterat taksystem

Övertäckta membraner i takkonstruktioner kallas generellt ballasterade tak. Ballastmaterialet kan vara betongplattor, singel eller jord som underlag för gröna tak.

Protan Gröna tak

Gröna tak med torv och gräs är en gammal byggmetod i Skandinavien som sträcker sig huntratals år tillbaka i tiden.

Protan Extensiva gröna tak

Karakteristiskt för gröna tak är att de är helt eller delvis täckta av vegetation. Gröna tak delas ofta upp i två huvudtyper, extensiva och intensiva. Extensiva gröna tak kännetecknas av ett tunt skikt av jord eller växtsubstrat och typiska plantor är succulenter, gräs och mossor.

Protan Intensiva gröna tak

Intensiva gröna tak har ett tjockare jordlager och växtsubstrat och kan utformas som takträdgård med buskar och mindre träd.

Protan Torvtaksystem

Torvtak är en gammal byggtradition i Skandinavien. På landet smälter torvtak in i miljön och i byar kan de mjuka upp det urbana landskapet.

Protan prefabricerade detaljer

Protan har ett av marknadens bredaste sortiment av prefabricerade detaljer, däribland detaljer för hörn, rör och sargar m.m.