Cool Roof

Protan Cool Roof är ett taksystem med dokumenterat hög solreflektionsfaktor (SRI - Solar Reflectance Index) - och ett reducerat kylningsbehov.

Huvudbild - Protan CoolRoof

Hög solreflektion – reducerat kylningsbehov

En vit takyta med höga solreflektionsegenskaper ger väsentligt lägre temperaturer i en kompakt takkonstruktion än mörkare färger. Ett högt solreflektionsvärde gör taket mer hållbart, reducerar byggnadens kylningsbehov och motverkar uppvärmning av urbana miljöer (Urban Heat Island Effect). Detta är en viktig egenskap i syd-europeiskt klimat.

I kallare klimat kan det vara ändamålsenligt att lägga en vit takduk framför klimatanläggningen, eftersom temperaturen här kommer att vara flera grader kallare än på resten av takytan.

Ikon - renoveringIkon - nybyggnad

Produkten som används i ett Protan Cool Roof-taksystem är en vit Protan SE som monteras mekaniskt eller som ett vakuumtak.

Protan Cool Roof är testat i enligt ASTM C 1549-04 och ASTM C 1371-04a efter godkända metoder från Cool Roof Rating Council (CRRC).

 

 

Protan Cool Roof

Protan Cool Roof är ett taksystem som ingår i produktserien Protan Exposed Roof SE. Tätskiktet är vitt och lämpar sig utmärkt som exponerad taktäckning när dokumenterat högt reflektionsvärde (SRI-Solar Reflectance Index) önskas.  

Protan prefabricerade detaljer

Protan har ett av marknadens bredaste sortiment av prefabricerade detaljer, däribland detaljer för hörn, rör och sargar m.m.