Takläggning

Protan har auktoriserade takentreprenörer för läggning av ditt tak. De har solid kompetens och erfarenhet när det gäller montage av exponerade tak och tätskikt, både vid nybyggnation och renovering.

Takläggning

Våra auktoriserade takentreprenörer är totalleverantör av system för tak. Protans världsledande lösningar utvecklas och tillverkas i Norge enligt högsta kvalitetsstandarder.

De är testade och godkända av en rad byggtekniska institut över hela Europa liksom i Sverige. Våra takentreprenörer garanterar att våra produkter läggs fackmässigt korrekt för ett varaktigt och säkert resultat. Korrekt monterade, täcker våra unika system alla behov av goda tekniska och kostnadsoptimerade tak- och membranlösningar.

Protans takdukar är självslocknande och har låg brandbelastning och våra takläggare använder varmluft för att svetsa skarvarna. Detta minskar brandrisken vid installationen och för det färdiga taket. Våra takentreprenörer lägger tak under hela året i all slags väder och erbjuder tjänster för alla typer av byggnader, bl.a. industribyggnader, offentliga byggnader, sportarenor, simhallar, köpcentra och bostäder.

Traditionellt har Protan lagts på plana tak där kravet på styrka och täthet är särskilt stort. De sista åren har det blivit vanligare med PVC-takbeläggning också på lutande och bågformade tak. Taket är byggnadens 5:e fasad och ett viktigt element i det totala utseendet. Våra takentreprenörer garanterar hög kvalitet på ditt tak, både när det gäller täta och varaktiga lösningar och för ett slutresultat som bidrar till att lyfta byggnadens visuella utseende.