Tekniska ritningar

På denna sidan hittar du en översikt över Protans tekniska ritningar, tillgängligt för nedladdning i pdf- och dwg-format.

Önskar du hjälp med beskrivningar av tak och membranarbeten, rekommenderar vi Protans Beskrivningstexter. För mer information, vänligen klicka HÄR .

Nybyggda - Exponerade Tak

System Standard överlapp - Isolerat tak pdfIcon dwgIcon
System Standard överlapp - Oisolerat tak pdfIcon dwgIcon
System Protan Rullflik pdfIcon dwgIcon
System Prefabricerade stormoduler pdfIcon dwgIcon
System Vakuumtak - principskiss pdfIcon dwgIcon
System Renovering - hellimmat Protan takduk - Principskiss pdfIcon dwgIcon
System Takterrass - Exponerat tak oisolerat - Principskiss pdfIcon dwgIcon
Details Standard överlapp - Isolerat tak - ändskarv - 1 m takmembran pdfIcon dwgIcon
Details Standard överlapp - Isolerat tak - Stopp o Lås - 2 m takmembran pdfIcon dwgIcon
Details Parapet System nr.1 - Parapetlösning med flik och taggstålskena pdfIcon dwgIcon
Details Parapet System nr.2 - Parapetlösning med tunnelflik pdfIcon dwgIcon
Details Parapet System nr.3 - Parapetlösning med flik (svetstråd framför flik) pdfIcon dwgIcon
Details Parapet System nr.4 - Parapetlösning med flik (svetstråd bakom flik) pdfIcon dwgIcon
Details Parapet System nr.5 pdfIcon dwgIcon
Details Hög sarg med Protan flipp och lös flipp pdfIcon dwgIcon
Details Parapet med låg sarg och Protan tunnelflik / tagg pdfIcon dwgIcon
Details Parapet med Protan flipp och tagg monterad ned i bärande konstruktion pdfIcon dwgIcon
Details Upprätt sargavslut med beslag och fog/tättningsband pdfIcon dwgIcon
Details Upprätt väggavslutning med beslag och fog pdfIcon dwgIcon
Details Upprätt avslutning med fotplåt pdfIcon dwgIcon
Details Parapet pdfIcon dwgIcon
Details Parapet - (oisolerat) ingen sarg (plåt) tillägg pdfIcon dwgIcon
Details Infästning i ränndal pdfIcon dwgIcon
Details Intäckning av ljuskupoler med Protan tunnelflik pdfIcon dwgIcon
Details Parapet med låg sarg och Protan tunnelflik pdfIcon dwgIcon
Details Låg sarg med Protan tunnelflik pdfIcon dwgIcon
Details Parapet med låg sarg och Protan tunnelflik /stålskena pdfIcon dwgIcon
Details Avslutning mot vägg pdfIcon dwgIcon
Details Övergångsdetalj - taksten - takbeläggning pdfIcon dwgIcon
Details Avslutning mot dörr pdfIcon dwgIcon
Details Sarglösning - avrundad framkant pdfIcon dwgIcon
Details Sarglösning (oisolerat) - tegeltak pdfIcon dwgIcon
Details Takås - detalj pdfIcon dwgIcon
Details Ränndalslösning för smal horisontell ränna pdfIcon dwgIcon
Details Protan nedsänkt ränndal pdfIcon dwgIcon
Details Avloppslösning - prefabricerad takbrunn pdfIcon dwgIcon
Details Avloppslösning - prefabricerad takbrunn med klämring pdfIcon dwgIcon
Details Avloppslösning (UV) med svetsbar krage pdfIcon dwgIcon
Details Avloppslösning - anslutning mot breddavlopp pdfIcon dwgIcon
Details Avloppslösning - genom vägg pdfIcon dwgIcon
Details Rörgenomföring med slangklämma pdfIcon dwgIcon
Details Rörgenomföring med intäckning av rörtopp pdfIcon dwgIcon
Details Expansionsfog nr.1 pdfIcon dwgIcon
Details Expansionsfog nr.2 pdfIcon dwgIcon
Details Protan gångbana pdfIcon dwgIcon
Details Protan gångbana med förstärkning pdfIcon dwgIcon
Details Protan Omegaprofil pdfIcon dwgIcon
Details Protan Trekantsprofil pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak - Lufttätning mot sarg pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak - Ventil Detalj nr.1 pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak - Ventil Detalj nr.2 pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak - Ventil Detalj nr.3 pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak - Livlinefäste pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak - Alt. Lufttätning mot takbrunn pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak - Lufttätning mot homogen (elastisk) bitumen pdfIcon dwgIcon
Details Renovering - hellimmat - anslutning mot sarg pdfIcon dwgIcon
Details Renovering - hellimmat - med fotplåt pdfIcon dwgIcon
Details Renovering - hellimmat - Uppdragning på vägg bakom panel pdfIcon dwgIcon
Details Renovering - hellimmat- Kantavslut pdfIcon dwgIcon
Details Renovering - hellimmat- Längsgående skarv pdfIcon dwgIcon
Details Renovering - hellimmat - ändskarv (kortändar) pdfIcon dwgIcon
Details Anslutning mot livlinefäste pdfIcon dwgIcon
Details Takterrass - Exponerat tak oisolerat - med flik och svetstråd pdfIcon dwgIcon
3D Standard överlappsystem - på plåtunderlag pdfIcon
3D Standard överlappsystem - på betongunderlag pdfIcon
3D Standard överlappsystem - på träunderlag pdfIcon
3D 2X lösning pdfIcon
3D Standard överlappsystem - oisolerat pdfIcon
3D Protan stormodul - på plåttak pdfIcon
3D Protan tunnelflik - på plåttak pdfIcon
3D Vakuumtak - med mineralull isolering på betongunderlag pdfIcon
3D Vakuumtak - med mineralull och mekaniskt infäst fuktspärr på plåttak pdfIcon
3D Vakuumtak - med sandwichlösning och mekaniskt infäst fuktspärr på betongplattor pdfIcon
3D Vakuumtak - med sandwichlösning och mekaniskt infäst fuktspärr på plåttak pdfIcon
3D Vakuumtak - på takmoduler pdfIcon
3D Hellimmat Protan tätskikt pdfIcon
3D Hellimmat Protan tätskikt med mekanistk infäst isolering pdfIcon
3D Takterrass - Duo med singel - för gångtrafik pdfIcon
3D Takterrass - Exponerat tak pdfIcon

Nybyggda - Ballasterade Tak

System Ballastade Tak- övertäckning av singel pdfIcon dwgIcon
System Ballastade Tak- Duotak pdfIcon dwgIcon
System Takterrass – oisolerad, med betongplattor för gångtrafik pdfIcon dwgIcon
System Takterrass – oisolerad, med trädäck för gångtrafik pdfIcon dwgIcon
System Takterrass – oisolerad, med pågjutning och klinkers för gångtrafik pdfIcon dwgIcon
System Takterrass – isolerad med pågjutning för gångtrafik pdfIcon dwgIcon
System Takterrass – isolerad Duolösning med pågjutning för gångtrafik pdfIcon dwgIcon
System Takterrass - täckt - isolerat - omvänt med singel pdfIcon dwgIcon
System Gröna Tak - Intensiv oisolerat pdfIcon dwgIcon
System Gröna Tak - Intensiv isolerat pdfIcon dwgIcon
System Gröna Tak - Intensiv Duolösning pdfIcon dwgIcon
System Parkeringsdäck - oisolerat pdfIcon dwgIcon
System Parkeringsdäck - isolerat pdfIcon dwgIcon
System Parkeringsdäck - Duolösning pdfIcon dwgIcon
System Takterrass - med klinker - oisolerat pdfIcon dwgIcon
System Takterrass - med trädäck - oisolerat pdfIcon dwgIcon
System Takterrass - med pågjutning och klinker - oisolerat pdfIcon dwgIcon
System Takterrass - oisolerat pdfIcon dwgIcon
System Takterrass - Duolösning med pågjutning pdfIcon dwgIcon
System Takterrass - med betongplattor - omvänt pdfIcon dwgIcon
System Parkeringsdäck - oisolerat pdfIcon dwgIcon
System Parkeringsdäck - med asfalt - oisolerat pdfIcon dwgIcon
System Parkeringsdäck - isolerat pdfIcon dwgIcon
System Parkeringsdäck - omvänt pdfIcon dwgIcon
Details Takterrass - Parapetdetalj - Principskiss pdfIcon dwgIcon
Details Takterrass - avslutning mot sarg pdfIcon dwgIcon
Details Takterrass - avslutning på vägg med fog pdfIcon dwgIcon
Details Takterrass - takbrunn med sil - isolerat med pågjutning pdfIcon dwgIcon
Details Takterrass - takbrunn med sil - isolerat med pågjutning - Duolösning pdfIcon dwgIcon
Details Takterrass med singel - avloppslösning - Duolösning pdfIcon dwgIcon
Details Takterrass med singel - intäckning med ljuskupoler - Duolösning pdfIcon dwgIcon
Details Takterrass - rörgenomföring med slangklämma pdfIcon dwgIcon
Details Gröna Tak - avslutning vägg detalj och beslag pdfIcon dwgIcon
Details Dränering - membran direkt bakom klämring pdfIcon dwgIcon
Details Dränering - svetsbar krage pdfIcon dwgIcon
Details Takterrass - klantlösning pdfIcon dwgIcon
3D Takterrass - isolerat med singel - för gångtrafik pdfIcon
3D Takterrass - isolerat med betongplattor - för gångtrafik pdfIcon
3D Takterrass - Duo med singel - för gångtrafik pdfIcon
3D Takterrass - osilerat med betongplattor - för gångtrafik pdfIcon
3D Kulvert pdfIcon
3D Gröna Tak - Intensivt med Protan GG membran pdfIcon
3D Gröna Tak - Intensivt DUO med Protan G membran pdfIcon
3D Gröna Tak - Intensivt DUO med Protan GG membran pdfIcon
3D Parkeringsdäck oisolerat pdfIcon
3D Parkeringsdäck isolerat pdfIcon
3D Våtrum klassisk membranlösning pdfIcon
3D Våtrum Toppmembranlösning pdfIcon

Gröna Tak

System Gröna Tak - Torvtak principskiss pdfIcon dwgIcon
System Gröna Tak - Intensiv oisolerat pdfIcon dwgIcon
System Gröna Tak - Intensiv isolerat pdfIcon dwgIcon
System Gröna Tak - Intensiv Duolösning pdfIcon dwgIcon
System Gröna Tak - Intensiv (Omvänt tak) pdfIcon dwgIcon
System Gröna Tak - Extensivt - oisolerat platt tak pdfIcon dwgIcon
System Gröna Tak - Extensivt - oisolerat sluttande tak pdfIcon dwgIcon
System Gröna Tak - Extensivt - isolerat platt tak pdfIcon dwgIcon
Details Gröna Tak - Torvtak avrinning - Typiskt kantavslutning pdfIcon dwgIcon
Details Gröna Tak - avslutning vägg detalj och beslag pdfIcon dwgIcon
Details Gröna Tak - Torvtak kantlösning vid vindskiva pdfIcon dwgIcon
Details Gröna Tak - Torvtak kallt tak - avslutning mot ränna pdfIcon dwgIcon
Details Gröna Tak - Torvtak varmt tak - avslutning mot ränna pdfIcon dwgIcon
Details Gröna Tak - Torvtaksmembran - detalj takränna pdfIcon dwgIcon
Details Gröna Tak - Torvtaksmembran - varmt tak - avslut vid ränna - alternativ dränering pdfIcon dwgIcon
Details Gröna Tak - Torvtak kallt tak - intäckning av invändig ränna pdfIcon dwgIcon
Details Gröna Tak - Torvtak kallt tak - avslutning mot ränna pdfIcon dwgIcon
Details Gröna Tak - Extensivt - droppkantsdetalj pdfIcon dwgIcon
Details Gröna tak - Extensivt - livlinefäste pdfIcon dwgIcon
3D Gröna Tak - Intensivt med Protan GG membran pdfIcon
3D Gröna Tak - Intensivt DUO med Protan G membran pdfIcon
3D Gröna Tak - Intensivt DUO med Protan GG membran pdfIcon
3D Gröna Tak - Extensivt med betongunderlag pdfIcon
3D Gröna Tak - Extensivt med stålunderlag pdfIcon
3D Gröna Tak - Torvtak pdfIcon

Renovering

System Renovering - Exponerat varmt tak pdfIcon dwgIcon
System Renovering - Exponerat - ventilerad konstruktion pdfIcon dwgIcon
System Renovering - Exponerat varmt tak - sluttande pdfIcon dwgIcon
System Renovering - Exponerat varmt tak - tilläggsisolering pdfIcon dwgIcon
System Renovering - varmt tak - sluttande med tilläggsisolering pdfIcon dwgIcon
System Renovering - Ballasterat tak - singel pdfIcon dwgIcon
System Renovering - Gångbart tak - oisolerat pdfIcon dwgIcon
System Renovering - Gångbart tak - Duolösning pdfIcon dwgIcon
System Vakuumtak - tilläggsisolering - Principskiss pdfIcon dwgIcon
System Vakuumtak Principskiss pdfIcon dwgIcon
System Renovering - omläggning isolerat plåttak pdfIcon dwgIcon
Details Renovering - Upprätt avslutning pdfIcon dwgIcon
Details Renovering - Låg sarg med Protan tunnelflik pdfIcon dwgIcon
Details Renovering - med ny takbrunn - efterisolerat pdfIcon dwgIcon
Details Renovering - existerande takbrunn med klämring pdfIcon dwgIcon
Details Renovering - Rörgenomföring med slangklämma pdfIcon dwgIcon
Details Principskiss - mellan PVC och icke PVC-kompatibelt tätskikt pdfIcon dwgIcon
Details Tillfällig anslutning med övergångsremsa pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak takbrunnsdetalj pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak - lufttätning ny takbrunn med Protan tätningsmedel pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak - lufttätning ny takbrunn med Protan tätningsmedel och tilläggsisolering pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak - lufttätning med homogen (elastisk) bitumen pdfIcon dwgIcon
3D Renovering - Exponerat tak - med isolering på betongunderlag pdfIcon
3D Renovering - Exponerat tak - ingen mer isolering på trä underlag pdfIcon
3D Renovering - Ballasterat tak - singel borttages - med isolering pdfIcon
3D Renovering - Exponerat tak - med vakuumtak och mer isolering på betongunderlag pdfIcon
3D Renovering - Ballasterat tak - ingen mer isolering pdfIcon

Specialkonstruktioner

System Vakuumtak - principskiss pdfIcon dwgIcon
System Vakuumtak - tilläggsisolering - Principskiss pdfIcon dwgIcon
System Vakuumtak Principskiss pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak - Lufttätning mot sarg pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak - Ventil Detalj nr.1 pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak - Ventil Detalj nr.2 pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak - Ventil Detalj nr.3 pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak - Livlinefäste pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak - Alt. Lufttätning mot takbrunn pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak - Lufttätning mot homogen (elastisk) bitumen pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak takbrunnsdetalj pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak - lufttätning ny takbrunn med Protan tätningsmedel pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak - lufttätning ny takbrunn med Protan tätningsmedel och tilläggsisolering pdfIcon dwgIcon
Details Vakuumtak - lufttätning med homogen (elastisk) bitumen pdfIcon dwgIcon
3D Vakuumtak - med mineralull isolering på betongunderlag pdfIcon
3D Vakuumtak - med mineralull och mekaniskt infäst fuktspärr på plåttak pdfIcon
3D Vakuumtak - med sandwichlösning och mekaniskt infäst fuktspärr på betongplattor pdfIcon
3D Vakuumtak - med sandwichlösning och mekaniskt infäst fuktspärr på plåttak pdfIcon
3D Vakuumtak - på takmoduler pdfIcon
3D Renovering - Exponerat tak - med vakuumtak och mer isolering på betongunderlag pdfIcon