Waterfront Congress Center, Stockholm

Utmanande arkitektur kräver snygga taklösningar som håller. Protan stod för taket till referensprojektet Waterfront Congress Center Stockholm.

Affärsbyggnad
Exponerat tak
Stockholm
Protan Exposed Roof SE
24 600 kvm

Waterfront Congress Center Stockholm är certfierad enligt LEED - GOLD.

Miljöarbetet och energilösningarna har gett Waterfront Building den prestigefyllda certifieringen LEED Gold, en miljögradering med internationell standard. Uppmärksammandet från LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) visar att byggnaden på ett tidigt stadium tagit hänsyn till miljöaspekter som vattenförbrukning och energianvändning. Certifieringssystemet är det mest spridda i världen.

(Waterfront Building, 2016)

Byggherre: Jarl Asset Management

Byggentreprenrö: PEAB

Arkitekt: White Arkitekter AB