Victoria Park, Limhamn

Takduken under gröna tak tätas med varmluftsvetsning - för Victoria Park Limhamn av största vikt. Vacker arkitektur förgylls med gröna tak.

Affärsbyggnad
Grönt tak - extensivt och exponerade tak på punkthus
Limhamn, Malmö
Protan G och SE
1670 m2
PEAB Sverige AB

Projektet rymmer Vårdcentral & Vårdbostäder i Malmö-Limhamn.
Arkitekt: Chroma Arkitekter AB - Konstruktör: Tyréns AB

Projektet består av 6 nybyggda punkthus med traditionell mekaniskt infäst taktätning med Protan SE samt ombyggnad av det befintliga Victoriahuset från 1978 ritat av Sten Samuelsson. Victoriahuset är en betongkonstruktion med formsköna bågar och pelare och här utfördes taktätningen med dimensionsstabil takduk Protan G dold under ett sedumväxtskikt.
En av projektets utmaningar var att taktätningen på den lägre delen måste vara 100 % tätt innan växtskiktet läggs på.
Vid montering av Protan takdukar används alltid varmluftsvetsning som skarvteknik vilken är snabb och säker och utan öppen låga. Växtskiktet på taket ger liv åt den karga omgivningen vid kalkbrottet och ökar områdets parkkänsla. Från en mättad grön färg på sommaren ändrar sig sedumväxtskiktet till lysande rött under hösten.
Sedumet har fördelen att det tar upp mycket vatten från nederbörd och snösmältning. Dessutom har det en kylande effekt på sommaren och verkar isolerande på vintern.