Ursviksskolan - Miljöbyggnad guld

Sågtandat sedumtak

Skola
Extensivt grönt tak
Ursvik - Stockholm
Protan Titanium + Protan SE 1,6
1 380 m² + 635 m²
Sundbybergs stad

Tillbyggnad Ursviksskolan Kv Äpplet 1

Byggentreprenör: Heving & Hägglund AB

Takentreprenör: Protan Entreprenad Takteknik

Arkitekt: Marge Arkitekter

Certifieringar: Ursviksskolan har miljöcertfierats enligt MILJÖBYGGNAD GULD

Miljöbyggnad guld - certifierad SE

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem för hållbara byggnader som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom noggrann kontroll av sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden du vistas i är bra för dig och även bra för miljön.

Protan takduk - en av marknadens bästa EPDer från vagga till vagga och som också kvalificerar till poäng i miljöcertifieringssystem som BREEAM, LEEAD och Miljöbyggnad. 

Vi har speciella produkter för alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper –  till exempel fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner. Hos Protan strävar vi mot att minimalisera det totala antalet kemikalier, och vi har en proaktiv hållning inför att byta till mer miljövänliga råmaterial. Protan Takduk innehåller inga ämnen från REACH Kandidatlista eller den svenska prioritetslistan.