Toppstugan Lyktan på Hundfjället

Svart Protanduk med Omegaprofil

Toppstuga
Exponerat tak med Omegaprofil
Hundfjället
Protan SE 1,6 FX
850 m²

Renovering av Toppstugan Lyktan på Hundfjället.

Fredins Takentreprenad lade torvtaket på Toppstugan för 25 år sedan som nu var i behov av renovering och ett nytt utseende. Valet landade på en svart Protanduk med Omegaprofil för att efterlikna bandtäckt plåt. 

Taksäkerhet: CW Lundberg 

Takentreprenör: Fredins Tak och Daniel Kvalitetstak

 

Från gamla till nya falsade plåttak - skapade den ursprungliga utseende med Protan taksystem och Omega profiler.

Fördelarna med en Protan takduk med profiler jämfört med gamla falsade plåttak som kräver regelbundet underhåll i form av blästring och ommålning är flera. Taket eller delar av taket kanske flagnar, rostar eller läcker p.g.a. otillfredsställande taklutning. Att åtgärda dessa fel kostar pengar.

Protan taksystem för exponerade tak med profiler är lösningen som: 

  • inte kräver väderskydd
  • inte kräver ommålning
  • inte rostar
  • är halkskyddat
  • ger 15 års materialgaranti
  • erbjuder garantiförsäkring med följdskadeskydd
  • ger djup och liv åt stora takytor

 

Läs mer om renovering av tak här:

https://www.protan.se/takduk-och-tatskikt/anvandningsomraden/renovering-av-tak/renovering-plattak/