Sankt Lars, Lund

Protans omfattande referensprojekt Sankt Lars Lund med skilda byggnadstyper. Designtak och exponerat tak harmoniserar väl med arkitekturen. 

Skola, affärshus m.m.
Exponerat tak, designtak
Lund
Protan Exposed Roof SE