Form och flexibilitet

Restaurang
Exponerat tak
Ramundberget
Protan Exposed Roof SE
950 m2 täckt yta
L. Öhmans Bygg AB, Ljusdal

Takentreprenör:       J.I.T. AB, Timrå
Arkitekt:                    Murman Arkitekter AB, Stockholm

I västra Härjedalen finns en byggnad på 1000 m höjd där natur och design mötts i harmoniskt samspel. I det naturliga fjällandskapet påminner byggnaden om en traditionell lappkåta. Intrycket förstärks av den runda formen samt av björkstammar som utgör delar av fasaden. Byggnaden uppfyller alla krav på komfort och hållbarhet som ställs på en modern byggnad. Här ryms en restaurang för 125 gäster och tack vare den runda formen har alla gäster en optimal utsikt.

Protan takduk har inte bara valts för att täta taket, men även för att klä in fasaden bakom björkstammarna. Under den korta snöfria tiden var det avgörande att få byggnaden helt tät innan fönstren kunde monteras. Det mesta av täckningsarbete utfördes sent på hösten och varierande väderleksförhållanden gjorde arbetet till en hård prövning. Detaljerna runt fönstren var särskilt trixiga, men JITABs montörer utförde allt med bravur. Takdukens flexibilitet och att skarvningen sker med varmluft gjorde den mycket lämplig som tätning för den runda formen på byggnaden samt för alla detaljarbeten.

Arkitekten belönades för byggnaden med ett arkitekturpris i Barcelona 2009.

Bildkälla: JITAB