Distributionslager - certifierad BREEAM

Distributionslager
Protan SE
Halmstad
13 000 kvm
Axfast AB

Axfast Vrangelsro 5

Totalentreprenör: NCC Construction AB

Fastighetsägare: Axfast AB

Arkitekt: Rundbom Arkitekter AB och Fredblad Arkitekter AB

Takentreprenör: Industritak i Halmstad AB

Axfast har BREEAM-certifierat sitt distrubitionslager i Halmstad. Det är Sveriges första BREEAM-certifierade distrubitionslager. Att certifiera byggnaden enligt BREEAM är ett aktivt och systematiskt sätt att miljövärdera byggnaden och bidra till en hållbar utveckling. Hyresgäst för anläggningen är Servera R&S AB.

BREEAM är ett system, en internatinell standard, för miljöklassning av byggnader och ett verktyg för att kunna utvärdera byggnadens miljöpåverkan. Det utvecklas och ägs av Building Research Establischment (BRE) som är en engelsk byggforskningsorganisation. BREEAM bedömmer miljöaspekter inom: ledning/, management, hälsa och välbefinnande, energi, transport, vatten, material och avfall, landanvändning och ekologi samt föroreningar. Utvärdering/klassning enligt BREEAM är licensierade utvärderare.