Askersundsverken

Taklösningen för Askersundsverken är en elegant skapelse där besökare för hälsans och nöjets skull träffas. Exponerat läge kräver expertis.

Centrum för hälsa & nöje
Exponerat tak, designtak
Askersund
Protan Exposed Roof SE