Ärla Bostäder

Ett av Protans lyckade referensprojekt är för Ärla bostäder. Designtak i kombination med exponerat läge för bostadshus kräver smarta lösningar. 

Bostadshus
Exponerat tak, designtak
Eskilstuna
Protan Exposed Roof SE