Protans värderingar

Protan har fyra värderingar som skall vara riktningsgivande för vår hållning och våra handlingar. Våra kunder, samarbetspartners och kollegor skall uppleva dessa värderingar i samspel med oss. Dessa värderingar skall säkerställa att vi når målen så att våra märkesvaror, vårt rykte och vårt renommé stärks.

Engagemang
Vi tar ägarskap, vi är kreativa och innovativa, vi är entusiastiska, vi är hungriga efter framgång.

Samarbete
Vi uppskattar varandra och visar varandra respekt, vi involverar, vi är säljande, vi kommunicerar.

Kvalitet
Vi är kunskapsrika, vi förstår behovet, vi överträffar förväntningar, vi levererar utan fel.

Ansvar
Vi är pålitliga, vi genomför våra planer, vi lär oss av vår framgång och av våra fel, vi levererar.