Protans mission

Vår mission är vår överordnade beskrivning av vad Protan skall göra, vad som är vårt «uppdrag». Den säkerställer att alla Protan anställda drar åt samma håll för att nå våra mål.

Med stolthet leverera innovativa tak, tätskikt, ventilationssystem och tekniska textilier som skyddar våra kunders värden.