Vindlastberäkning

Byggnader behöver inte bara skyddas mot regn, snö och temperaturförändringar, men också mot vind.

Vindens inverkan på platta tak

En kritisk prestandakarakteristik av ett tak är dess förmåga att motstå miljön i vilken den är installerad. Beroende på byggnadens läge och geometri, kan vindtryck som verkar på takytan vara extremt hög och turbulent. Därför är det viktigt att se till att taksystemet är fäst för att motstå dessa krafter. Protan vindlastberäkning ställer krav på att taket ska utformas enligt de senaste europeiska standarderna (EN 1991-1-4) med hjälp av hög kvalitet och testade och godkända fästanordningar.


Undertryck

Vind orsakar undertryck över platta tak på grund av skillnaden mellan statiska och dynamiska trycket. I fallet med orkanvindar, kan det negativa trycket bli flera hundra kilo per m², och är starkast vid hörnen och kanterna av takytan. I fallet av turbulens, är takkonstruktionen utsatt för sug ovanifrån, parallellt med trycket inifrån till följd av läckor i byggnadens vägg- och takkonstruktioner.

Vindlastberäkning

Genom att kombinera valet av Protans olika taksystem och olika fästalternativ, kan Protan optimera både materialanvändning och mängder av fästanordningar som krävs för taksystemet, tillsammans med en tekniskt överlägsen lösning.


Kontakta oss för mer information eller för vindlastberäkning.