Protan Film Riv- och avskalningstest

Se vår illustrationsfilm för utförande av Riv- och avskalningstest

För att säkra hög kvalitet på svetsfogarna kontrolleras alltid svetsningen genom riv- och avskalningstest. Testen utförs vid start och upprepas regelbundet genom hela svetsningen för att säkra att en hög kvalitet upprätthålls på svetsningen. Denna filmen visar hur ett riv-/avskalningstest genomförs.

N.B. filmen har engelskt tal.