Renovering av plåttak

Från gamla till nya falsade plåttak - skapade det ursprungliga utseendet med Protan taksystem och Omega profiler.

Gamla falsade plåttak kräver regelbundet underhåll i form av blästring och ommålning. Taket eller delar av taket kanske flagnar, rostar eller läcker p.g.a. otillfreds- ställande taklutning. Att åtgärda dessa fel kostar pengar.

Protan taksystem för exponerade tak med profiler är lösningen som: 

  • inte kräver väderskydd
  • inte kräver ommålning
  • inte rostar
  • är halkskyddat
  • ger 15 års materialgaranti
  • erbjuder garantiförsäkring med följdskadeskydd
Gammalt plåttak

 

Läs mer här!