Protan på Nordic Architecture Fair

Under två dagar möttes de som tillverkar produkter, de som designar produkter och de som planerar och bygger husen. Idag gör man affärer med varandra, men på sikt måste man också samarbeta om att hitta nya, hållbara lösningar.

Den 7-8 november kunde ni besöka oss på Protan i vår monter på Nordic Architecture Fair, den nordiska arenan för framtidens arkitektur och stadsplanering. I år medverkade 110 utställare, på konferensen deltog 84 talare från hela Norden med sammanlagt 44 konferenspunkter om framtidens hållbara samhällen och städer.

På leverantörsscenen presenterade vi våra produkter och taklösningar där vår VD, Jens Holmlund, berättade om  fördelarna med vårt Protan BlueProof-koncept, som lanserades i maj i Sverige i år. Läs mer här!

 

Några röster om mässan från talare

Gert Wingårdh

Gert Wingårdh, huvudarkitekt, grundare, Wingårdhs arkitektkontor, Göteborg
Talare
”Ju mer man pratar om arkitektur, desto bättre är det! Det är bra att den politiska ledningen är här – hoppas att fler politiker besöker mässan.
Det är jättebra med en gemensam nordisk mässa. Vi behöver bli tydligare som region. Vi delar många kärnvärden och dessa kärnvärden är också moderna och efterfrågas i världen. Där har vi något att marknadsföra.
Det är också bra med det tvärfunktionella upplägget, med flera yrkeskategorier. Alla aktörer – arkitekter, byggherrar, politiker med flera – behöver arbeta mot samma mål.”

Irene Stewart Claesson
Paneldeltagare, Lots Design, Göteborg
Medverkade i panelsamtalet Hållbar design, arkitektur och stadsutveckling, med anledning av Göteborgspriset för hållbar utveckling.

Jag arbetar i ett projekt på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Borås Science Park, där vi försöker ta fram metoder för att stödja människor till en mer hållbar livsstil. Det handlar om produkter och tjänster i anslutning till boendet. Där vill jag mobilisera designkåren och arkitektkåren för att samverka och hitta hållbarare lösningar.
Mässan kan bli en viktig arena för mötet mellan dem som tillverkar och designar produkter och dem som bygger husen. Idag gör man affärer med varandra, men på sikt måste man också samarbeta om att hitta nya, hållbara lösningar.

Läs mer här:

https://nordicarchitecture.se/hem/om-nordic-architecture-fair/roster-om-motesplatsen/

Källa: Svenska Mässan "Nordic Architecture Fair"