Framtidens tak nominerat till Byggbranschens Innovationspris

Protan är tillsammans med Bergknapp en av åtta nominerade till Byggbranschens Innovationspris 2019, med vår unika lösning BlueProof Green, som kombinerar gröna taklösningar med vattenfördröjning på tak.

– Att bli nominerad till innovationspriset är så klart en fjäder i hatten för Protan och Bergknapp. Det visar att blågröna tak uppmärksammmas och erkänns, och det är viktigt för att skapa en mer hållbar framtid för byggbranschen, berättar Bjørn Nordseth, säljchef på Protan.

Juryn till Byggbranschens Innovationspris i Norge meddelar att det var många bra kandidater inom temat hållbarhet, konkurrenskraft och värdeskapning som hade gjort sig förtjänt av en nominering, men som landade på åtta kandidater. En av kandidaterna till priset, som delas ut i forbindelse med Bygg Reis Deg-mässen i oktober, är alltså den unika taklösningen BlueProof Green.

Blågröna tak: det bästa av två världar på toppen av staden

Rooftop plants.jpgMed den unika och hållbara lösningen BlueProof Green på taket kombineras säker dagvattenhantering med ett trönt taks möjligheter.

Skapar levande och hållbara byggnader

Genom att bygga blågröna tak, väljer arkitekten, utvecklaren och fastighetsutvecklaren hållbarhet i praktiken. Oftast är stadens platta tak nämligen hem för luftkanaler, kabelkanaler, rör och parabolantenner. Med BlueProof Green på taket väcks dessa döda ytor till liv med takträdgårdar, terrasser, sportytor och solceller. På taket ligger ett tätskikt som gör taket till en dagvattenreservoar som fördröjer skyfallet sakta ned i avloppsnätet.

Dessutom öppnar lösningen för ett spännande samspel mellan miljövänlighet, värdeskapning och samhällsnytta, och ger fördelar till flera målgrupper:

Arkitekten:
Med blågröna tak får arkitekten ett större kreativt, estetisk och praktiskt spelrum i utformningen av byggnader. Gröna tak, vackra takträdgårdar och sociala samlingspunkter bidrar till att lyfta det estetiska och sociala värdet på en byggnad.

Fastighetsinvesteraren och utvecklaren:
Att kombinera dagvattenhantering och grönytor på taket gör att utvecklaren sparar stora utgifter för nedgrävning av fördröjningslösningar som rör, kassetter och magasin, samt bortforsling och deponering av ofta förorenade massor. Gröna tak, takträdgårdar, terrasser eller solenergi kommer att kunna bidra till ett högre värde på egendomen och i några fall kunna ge utvecklaren möjlighet att plussa på en våning, något som kommer att bidra till ytterligare värdeskapning.

För boende och hyresgäster:
Gröna tak och trädgårdar eller träningsfaciliteter på taket bidrar till ökad livs- och boendekvalitet, och kan också höja värdet på lägenheter och bostäder. I framtiden kommer troligtvis kommunala påsläppskrav också gälla privata bostäder, och vattenfördröjning kommer då inte bara svara på sådana samtida krav, men också säkra att husägare och hyresgäster vet att extremregn hanteras säkert uppifrån, istället för en osäkerhet knytet till den ofta begränsade dräneringen på marknivå.

För samhället:
Vattenfördröjning på tak bidrar till att förhindra översvämningar i det offentliga rummet, och som yttersta konsekvens att förorenat vatten kan ta sig in i dricksvattenkretsloppet. Gröna tak reducerar byggnadens CO2-avtryck, bidrar till biologisk och biotopisk mångfald och kan ge livgivande miljöer till sommarfåglar, bin och humlor som annars stöts bort av urbanismen. Gröna tak blir också välbehövliga gröna lungor i ständigt tätare bebyggda städer och tätorter, och bidrar till att binda partiklar och skapa bättre luftkvalitet.

Så här flyttas naturen till staden

 Själva uppbyggnaden består av en kombination av dräneringselement, antingen fördröjningskassetter eller ett lag med lava och lättjord. På toppen kommer det gröna växter, antingen i form av sällsynta naturarter, eller andra former av grönarealer och terrasser. Under detta läggs ett specialanpassat tätskikt utvecklat för att hantera ökad påfrestning i form av både vattentryck och växtresistens.

Så förklarar marknadschef Bengt M. Tovslid på Norges ledande leverantör av gröna tak, Bergknapp AS, hur lösningen är uppbyggd. Bergknapp har varit en viktig sparringpartner för Protan i utvecklingen av framtidens tak, och har bidragit med viktig insikt och kompetens.

Bengt M. Tovslid - Bergknapp.pngMarknadschef Bengt M. Tovslid på Bergknapp AS har märkt av en kraftig ökning i efterfrågan på gröna produkter och lösningar (foto: Bergknapp AS)

Som en konsekvens av ökat fokus på hållbar utveckling i städer, upplever Tovslid en kraftig ökning i efterfrågan på gröna produkter och lösningar. Han glädjer sig mycket till nomineringen:

– Extremnederbörd och behovet av gröna lungor i städer är stora utmaningar för byggbranschen. BlueProof Green utnyttjar oanvända ytor och löser båda utmaningarna, och då är det trevligt och viktigt att detta lyfts fram genom en sådan nominering.