Varför behövs en livscykelanalys?

Protans miljövarudeklaration är nu publicerad på ECO plattformen!

Protans miljövarudeklaration är nu publicerad på ECO plattformen. Protan kan stoltsera med en EPD för Protan SE 1,2 samt Protan SE 1,6.

En miljödeklaration är ett kortfattat dokument som uppsummerar miljöprofilen för en komponent, en färdig produkt eller en tjänst på ett standardiserat och objektivt sätt. Det finns ett flertal certifieringssystem världen över där en miljödeklaration kan användas för att tillgodogöra sig poäng inom kategorin hållbara och gröna byggnader. De vanligaste och mest använda systemen i Sverige är: Miljöbyggnad, EU Green Building, BREEAM SE, LEED och CEEQUAL.

Livscykelanalys

En EPD® (Environmental Product Declaration, miljövarudeklaration), är ett verifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om produkters miljöprestanda över hela deras livscykel.

Varför EPD?

Både tillverkare och användare av produkter behöver kunskap och fakta för att kunna nå största miljönytta vid utveckling och val av produkter och lösningar. För att kunna jämföra olika alternativ har vi nytta av att använda standardiserade system för hur fakta har tagits fram och hur de redovisas. EPD är ett sätt att deklarera en produkt eller tjänsts miljöprestanda på ett standardiserat och jämför-bart sätt och baserat på hela dess livscykel (=LCA baserad).

Ett viktigt användningsområde för EPD: er finns inom hållbar upphandling, eftersom informationen är jämförbar. Efterfrågan på miljöprestanda uppkommer också vid Miljöcertifiering av byggnader i olika system, t.ex. Miljöbyggnad, Green Building, BREEAM och LEED, även om det idag inte finns någon koppling mellan dessa system och EPD. Då EPD: er alltid granskats av en oberoende part har den dessutom en hög trovärdighet jämfört med andra typer av deklarationer. En EPD innehåller den mesta miljöinformation som kan vara relevant i en upphandling eller miljöcertifiering. (Källa, Svensk Betong, 2013, Hållbarhetsutskottet)

EPD

Protans EPDer är godkända och publicerade på ECO plattformen

ECO-plattformen är ett internationellt samarbete för ömsesidigt godkännande av varandras EPD. Läs mer på http://www.eco-platform.org/home.html.

ECO platform click

Ladda ner våra EPDer på engelska direkt från ECO plattformen eller på nedan länk.

NEPD-32-219-EN SE-12-Roof-membrane GK.pdf

NEPD-323-219-EN 16-Roof-membrane GK.pdf