Besök oss på Vatten Avlopp Kretslopp i Gävle!

Kom till VAK 2018 och se lösningen som revolutionerar takbranschen.

21. - 22. mars 2018 arrangeras VAK 2018.

Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp. Varje år deltar flera hundra tjänstemän, konsulter och branschexperter för att knyta kontakter, få inspiration och inhämta de senaste forskningsresultaten och erfarenheterna inom små avlopp, dagvatten och VA-planering.

Filmen om Vatten Avlopp Kretslopp

Vatten Avlopp Kretslopp arrangeras av VA-guiden AB. VA-guiden är bolaget som driver:
• Avloppsguiden
• Dagvattenguiden
• VA-planeringsguiden
och den nationella mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp.

#VAK2018
www.vattenavloppkretslopp.se

I vår monter presenterar vi BlueProof, vår innovativa lösning för hantering av dagvatten och översvämning. 

Du hittar oss i monter 15. Vi ser fram emot att träffa dig!

Lösningen laserades i maj 2017 och visades upp på Industrin tar matchen i Almedalen som en av flera innovationer som bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

Protan BlueProof gör det möjligt att dränera vattnet gradvis och kontrollerat ned i avloppsnätet, så att man undgår överbelastning som leder till översvämning.

 

TRYGGT

Systemet är SINTEF-godkänt, utvecklat med hög kompetens, lång erfarenhet och goda traditioner inom takläggning

HÅLLBART

Det mest hållbara systemet för vattenfördröjning

KOSTNADSEFFEKTIVT

Det mest kostnadseffektiva systemet i jämförelse med andra vattenfördröjningssystem

YTBESPARANDE

Systemet frigör ytor som annars skulle använts till vattenfördröjning

 

Filmer om Protan BlueProof

Du hittar oss i monter 15. Vi ser fram emot att träffa dig!