Agera nu, innan det är för sent!

Ett tak bör ses över två gånger om året, och det är speciellt viktigt om taket är låglutande. Får du igensatta avlopp på ett låglutande tak, kan i värsta fall hela byggnaden kollapsa.

Artikeln är hämtad från borettslagogsameie.no och översatt från norska till svenska.

Våra tak är utsatta, och måste kontrolleras och underhållas kontinuerligt. Dygnet runt, året runt blir de belastade av temperaturer från – 30°C till + 80°C, väder och vind, snö, regn, hagel och solsken. Dessutom lägger det sig avgaser, löv och kvistar och andra främmande föremål. Detta kan skapa problem om det inte tas bort med jämna mellanrum, säger produktchef och expert på tak, Bjørn Nordseth.

- Precis som en bil behöver service och underhåll, behöver också ett tak inspektion. Vi rekommenderar att alla inspekterar sitt tak två gånger om året; varje vår när snön försvunnit, och varje höst efter att löven har fallit, innan snön kommer. På platta tak är det viktigt att alla beslag sitter fast, och att gå över genomföringar, takluckor, ventilation, fogar och hörn.

- Man måste ta bort allt som ligger i ränndalar och avlopp. Ta med en säck och en sopkvast upp på taket, och ta med alla främmande föremål ner igen. Man måste också följa utvecklingen på taket; har det kommit mossa eller alger kan lättare rengöring avhjälpa detta, små buskar och träd på taket kan vara ett tecken på ett existerande läckage. Allt sånt måste tas bort innan sommarregnet eller snön kommer.

Potentiella faror

Nordseth tar upp exempel på byggnader som har kollpsat efter snö och skyfall, där avlopp har täppts igen och taket fyllts med vatten.

- Senast förra året har vi ett exempel med en idrottshall där taket kollapsade, och stora delar av byggnadskroppen slogs ut från sina fundament. Det finns flera andra exempel på byggnader med låglutande tak som har kollapsat till följd av dåligt underhåll. Det är ingen människa som har fått sätta liv till som konsekvens av detta i Norge, men det är bara tur att det inte har hänt något än.

Man räknar med att ett platt tak har en livslängd på mellan 25 och 35 år, medan ett låglutande tak, beroende på vilket tätskiktsmaterial man har, har en livslängd på mellan 25 och 50 år med normalt underhåll. Sköter man underhållet med kontinuerliga besiktningar, blir livslängden ännu längre.

- Det kan uppstå akuta skador på taket, beslag som lossnat till följd av en storm eller nyårsraketer som gjort hål i tätskiktet eller liknande, men utöver det bör inte förbättringar av taket komma som någon överraskning, säger Nordseth. 

Kan vara smart med ett besiktningsavtal

Det kan vara en utmaning att ta sig upp på ett högt tak, och alla är inte bekväma med det. Nordseth påpekar att man inte ska göra det utan en ordentlig fallskyddsutrustning.

- I våra närliggande länder är fastighetsägare tvungna att ha taksäkerhetsanordning  på taket, så att man tryggt kan arbeta på taket. Så är det inte i Norge. Jag vill ändå rekommendera fastighetsägare här att montera permanenta säkerhetsanonringar på sina tak.

Om man inte vill ta hand om underhåll och besiktning själv, rekommenderar Nordseth fastighetsägare att ingå avtal med professionella takentreprenörer för att säkra det årliga underhållet.

- Det är viktigt att man inte förbinder sig till första bästa avtal som dyker upp. Gå hellre ut och sök på marknaden och hitta en etablerad fackman som kan besiktiga taket kontinuerligt. Hen kan ge en rapport på tillståndet på ditt tak, och hur det har utvecklat sig de senaste åren.

- Hen kan också reparera skador när det behövs. Ingår du också ett avtal om statusen på ditt tak får du veta hur gammalt ditt tak är, och hur det kommer att utvecklas och förändras under de kommande åren. Det som är särskilt bra med det, är att man, i exempelvis ett delägarskap, kan få en kostnad på att byta ut taket till användning i en budget, avslutar Nordseth.

Artikeln är hämtad från borettslagogsameie.no och översatt från norska till svenska.