Nästa

Föregående

Välkommen till Protan E-Academy

Modul: Användningsområde, Produkt, System

 

Protan E-Academy är en digital kurs som skall ge dig en god översikt över Protans produkter och system för användning som takbeläggning och tätskikt för byggnader. Produkter och lösningar för tätskikt i våtrum och radontätning är en del av kursen. Kursen är en vägledning som hjälper dig att hitta rätt produkt och goda tekniska lösningar för de flesta användningsområden och konstruktioner.

Obs: Våtrumstätning med Protans tätskikt är inte godkänt i Sverige, enbart i Norge. Om du vill kan du hoppa över denna kursdel.

 

Läs om kursens uppbyggnad och målgrupper.

  

Har du frågor som du inte hittar svar på, vänligen kontakta sale@protan.se

 

Lycka till!

Kursens uppbyggnad

Kursen är uppbyggd av tre moduler: «Användningsområden», «Produkter» och «System». Du kan lätt navigera mellan modulerna i kursen och använda det som ett uppslagsverk för det område som du är intresserad av eller så kan du ta kursen i sin helhet och systematiskt jobba dig igenom den. I modulerna hittar du också uppgifter som du kan lösa fortlöpande som en del av inlärningen.

 

Målgrupper

Kursen passar för alla som är intresserade av tätskikt inom byggnader, oavsett om du är arkitekt, konstruktör, egenföretagare eller montör. Du kan välja att använda kursen anpassad efter dina egna önskemål.