262.10 Nybygg - Taktekning
- 262.10.00 Nybygg Taktekning-Generelt
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.01 Byggetidstekning 2X-løsning
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.02 Mekanisk festet på stålplateunderlag
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.03 Vakuum festet på stålplateunderlag
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.04 Mekanisk festet på betongunderlag
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.05 Vakuum festet på betongelementer
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.06 Vakuum festet på plasstøpt betong
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.07 Singelballastert tak
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.08 Mekanisk festet på taktro
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.09 Mekanisk festet på treunderlag med isolasjon
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- Övrig
262.20 Nybygg - Membran
- 262.20.00 Nybygg Membraner-Generelt
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.01 Parkeringsdekker-Varmt tak
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.02 Parkeringsdekker-Kaldt tak
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.03 Miljøtunnel-Kulvert
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.04 Terrasser-tildekket
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.05 Grønne tak og takhager
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.06 Radonmembran-Bruksklasse A, B, C
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.07 Våtromsmembran-Nedstøpt-underliggende
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.08 Våtromsmembran-Topp-overliggende
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
262.30 Grønne tak
- 262.30.00 Grønne tak-Generelt
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.30.01 Sedum-Ekstensive-Betongunderlag
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.30.02 Sedum-Ekstensive-Stålplateunderlag
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.30.03 Grønne tak og takhager-Intensive
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.30.04 Torvtaksmembran på taktro
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
262.40 Rehabilitering av tak
- 262.40.00 Rehabilitering Taktekning-Generelt
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.40.01 Singelballast-av-på,ny taktekning
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.40.02 Singel fjernes-ny taktekning
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.40.03 Støysensitive bygninger
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.40.04 Mekanisk festet taktekning
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.40.05 Vakuumfestet tekkesystem
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.40.06 Mekanisk festet på taktro
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
262.50 Spesielle konstruksjoner
- 262.50.00 Spesielle konstruksjoner-Generelt
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.50.01 Svømmehall-Vakuuminnfestet på betong-betongelementer
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.50.02 Svømmehall-Vakuuminnfestet på stålplateunderlag
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.50.03 Støysensitive bygninger
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.50.04 Kjølerom-Vakuuminnfestet
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.50.05 Fryserom-Vakuuminnfestet
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet

Tekniska ritningar


For support:
For support ring
08241

På denna sidan hittar du en översikt över Protans tekniska ritningar, tillgängligt för nedladdning i pdf- och dwg-format.

Protan AS har utarbeidet en serie beskrivelsestekster som omfatter løsninger for alle typer tak- og membranarbeider med tilhørende arbeider over bærende konstruksjon. Beskrivelsene inneholder de ytelser som naturlig tilhører tak og membrantekning.

Vår intensjon er å bistå arkitekter, rådgivende ingeniører og konsulenter som beskriver løsninger for tak- og membranarbeider. Tekstene er basert på NS 3420:2013. Inndelingen er bygget opp etter bygningsdelstabell NS 3451:2009

Alle etterfølgende beskrivelsestekster er Protan AS eiendom og kan fritt benyttes slik de står med justering av underliggende tekst.

Enhver kopiering av etterfølgende beskrivelsestekster foretatt av andre takleverandører anses som ulovlig. I de følgende kapitler er det beskrevet alternative løsninger der beskrivende må foreta valg etter krav og ønsker.

262.10.00 Nybygg Taktekning-Generelt

 • 3D
  Standard överlappsystem - på plåtunderlag pdfIcon
  Standard överlappsystem - på betongunderlag pdfIcon
  Standard överlappsystem - på träunderlag pdfIcon
  2X lösning pdfIcon
  90-40-15-1 pdfIcon
  Protan stormodul - på plåttak pdfIcon
  Protan tunnelflik - på plåttak pdfIcon
  Vakuumtak - med mineralull isolering på betongunderlag pdfIcon
  Vakuumtak - med mineralull och mekaniskt infäst fuktspärr på plåttak pdfIcon
  Vakuumtak - med sandwichlösning och mekaniskt infäst fuktspärr på betongplattor pdfIcon
  Vakuumtak - med sandwichlösning och mekaniskt infäst fuktspärr på plåttak pdfIcon
  Vakuumtak - på takmoduler pdfIcon
  Hellimmat Protan tätskikt pdfIcon
  Hellimmat Protan tätskikt med mekanistk infäst isolering pdfIcon
  pdfIcon
  Takterrass - Duo med singel - för gångtrafik pdfIcon
  Takterrass - Exponerat tak pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.10.00 Nybygg Taktekning-Generelt pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  Standard överlapp - Isolerat tak - ändskarv - 1 m takmembran pdfIcon dwgIcon
  Standard överlapp - Isolerat tak - Stopp o Lås - 2 m takmembran pdfIcon dwgIcon
  Parapet System nr.1 - Parapetlösning med flik och taggstålskena pdfIcon dwgIcon
  Parapet System nr.2 - Parapetlösning med tunnelflik pdfIcon dwgIcon
  Parapet System nr.3 - Parapetlösning med flik (svetstråd framför flik) pdfIcon dwgIcon
  Parapet System nr.4 - Parapetlösning med flik (svetstråd bakom flik) pdfIcon dwgIcon
  Parapet System nr.5 pdfIcon dwgIcon
  Hög sarg med Protan flipp och lös flipp pdfIcon dwgIcon
  Parapet med låg sarg och Protan tunnelflik / tagg pdfIcon dwgIcon
  Parapet med Protan flipp och tagg monterad ned i bärande konstruktion pdfIcon dwgIcon
  Upprätt sargavslut med beslag och fog/tättningsband pdfIcon dwgIcon
  Upprätt väggavslutning med beslag och fog pdfIcon dwgIcon
  Upprätt avslutning med fotplåt pdfIcon dwgIcon
  Parapet pdfIcon dwgIcon
  Parapet - (oisolerat) ingen sarg (plåt) tillägg pdfIcon dwgIcon
  Infästning i ränndal pdfIcon dwgIcon
  Intäckning av ljuskupoler med Protan tunnelflik pdfIcon dwgIcon
  Parapet med låg sarg och Protan tunnelflik pdfIcon dwgIcon
  Låg sarg med Protan tunnelflik pdfIcon dwgIcon
  Parapet med låg sarg och Protan tunnelflik /stålskena pdfIcon dwgIcon
  Avslutning mot vägg pdfIcon dwgIcon
  Övergångsdetalj - taksten - takbeläggning pdfIcon dwgIcon
  Avslutning mot dörr pdfIcon dwgIcon
  Sarglösning - avrundad framkant pdfIcon dwgIcon
  Sarglösning (oisolerat) - tegeltak pdfIcon dwgIcon
  Takås - detalj pdfIcon dwgIcon
  Ränndalslösning för smal horisontell ränna pdfIcon dwgIcon
  Protan nedsänkt ränndal pdfIcon dwgIcon
  Avloppslösning - prefabricerad takbrunn pdfIcon dwgIcon
  Avloppslösning - prefabricerad takbrunn med klämring pdfIcon dwgIcon
  Avloppslösning (UV) med svetsbar krage pdfIcon dwgIcon
  Avloppslösning - anslutning mot breddavlopp pdfIcon dwgIcon
  Avloppslösning - genom vägg pdfIcon dwgIcon
  Rörgenomföring med slangklämma pdfIcon dwgIcon
  Rörgenomföring med intäckning av rörtopp pdfIcon dwgIcon
  Expansionsfog nr.1 pdfIcon dwgIcon
  Expansionsfog nr.2 pdfIcon dwgIcon
  Protan gångbana pdfIcon dwgIcon
  Protan gångbana med förstärkning pdfIcon dwgIcon
  Protan Omegaprofil pdfIcon dwgIcon
  Protan Trekantsprofil pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - Lufttätning mot sarg pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - Ventil Detalj nr.1 pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - Ventil Detalj nr.2 pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - Ventil Detalj nr.3 pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - Livlinefäste pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - Alt. Lufttätning mot takbrunn pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - Lufttätning mot homogen (elastisk) bitumen pdfIcon dwgIcon
  Renovering - hellimmat - anslutning mot sarg pdfIcon dwgIcon
  Renovering - hellimmat - med fotplåt pdfIcon dwgIcon
  Renovering - hellimmat - Uppdragning på vägg bakom panel pdfIcon dwgIcon
  Renovering - hellimmat- Kantavslut pdfIcon dwgIcon
  Renovering - hellimmat- Längsgående skarv pdfIcon dwgIcon
  Renovering - hellimmat - ändskarv (kortändar) pdfIcon dwgIcon
  Anslutning mot livlinefäste pdfIcon dwgIcon
  pdfIcon dwgIcon
  Takterrass - Exponerat tak oisolerat - med flik och svetstråd pdfIcon dwgIcon
 • Systemet
  Standard överlapp - Isolerat tak pdfIcon dwgIcon
  Standard överlapp - Oisolerat tak pdfIcon dwgIcon
  Protan Rullflik pdfIcon dwgIcon
  Prefabricerade stormoduler pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - principskiss pdfIcon dwgIcon
  Renovering - hellimmat Protan takduk - Principskiss pdfIcon dwgIcon
  pdfIcon dwgIcon
  Takterrass - Exponerat tak oisolerat - Principskiss pdfIcon dwgIcon

262.10.01 Byggetidstekning 2X-løsning

 • 3D
  Standard överlappsystem - oisolerat pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.10.01 Byggetidstekning 2X-løsning pdfIcon pdfIcon
Download document as pdfIcon

262.10.02 Mekanisk festet på stålplateunderlag

 • 3D
  Standard överlappsystem - på plåtunderlag pdfIcon
  Protan stormodul - på plåttak pdfIcon
  Protan tunnelflik - på plåttak pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.10.02 Mekanisk festet på stålplateunderlag pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  Standard överlapp - Isolerat tak - ändskarv - 1 m takmembran pdfIcon dwgIcon
  Standard överlapp - Isolerat tak - Stopp o Lås - 2 m takmembran pdfIcon dwgIcon
  Parapet System nr.1 - Parapetlösning med flik och taggstålskena pdfIcon dwgIcon
  Parapet System nr.2 - Parapetlösning med tunnelflik pdfIcon dwgIcon
  Parapet System nr.3 - Parapetlösning med flik (svetstråd framför flik) pdfIcon dwgIcon
  Parapet System nr.4 - Parapetlösning med flik (svetstråd bakom flik) pdfIcon dwgIcon
  Parapet System nr.5 pdfIcon dwgIcon
  Hög sarg med Protan flipp och lös flipp pdfIcon dwgIcon
  Parapet med låg sarg och Protan tunnelflik / tagg pdfIcon dwgIcon
  Parapet med Protan flipp och tagg monterad ned i bärande konstruktion pdfIcon dwgIcon
  Upprätt sargavslut med beslag och fog/tättningsband pdfIcon dwgIcon
  Upprätt väggavslutning med beslag och fog pdfIcon dwgIcon
  Upprätt avslutning med fotplåt pdfIcon dwgIcon
  Parapet pdfIcon dwgIcon
  Infästning i ränndal pdfIcon dwgIcon
  Intäckning av ljuskupoler med Protan tunnelflik pdfIcon dwgIcon
  Parapet med låg sarg och Protan tunnelflik pdfIcon dwgIcon
  Låg sarg med Protan tunnelflik pdfIcon dwgIcon
  Parapet med låg sarg och Protan tunnelflik /stålskena pdfIcon dwgIcon
  Avslutning mot vägg pdfIcon dwgIcon
  Övergångsdetalj - taksten - takbeläggning pdfIcon dwgIcon
  Avslutning mot dörr pdfIcon dwgIcon
  Sarglösning - avrundad framkant pdfIcon dwgIcon
  Sarglösning (oisolerat) - tegeltak pdfIcon dwgIcon
  Takås - detalj pdfIcon dwgIcon
  Ränndalslösning för smal horisontell ränna pdfIcon dwgIcon
  Protan nedsänkt ränndal pdfIcon dwgIcon
  Avloppslösning - prefabricerad takbrunn pdfIcon dwgIcon
  Avloppslösning - prefabricerad takbrunn med klämring pdfIcon dwgIcon
  Avloppslösning (UV) med svetsbar krage pdfIcon dwgIcon
  Avloppslösning - anslutning mot breddavlopp pdfIcon dwgIcon
  Avloppslösning - genom vägg pdfIcon dwgIcon
  Rörgenomföring med slangklämma pdfIcon dwgIcon
  Rörgenomföring med intäckning av rörtopp pdfIcon dwgIcon
  Expansionsfog nr.1 pdfIcon dwgIcon
  Expansionsfog nr.2 pdfIcon dwgIcon
  Protan gångbana pdfIcon dwgIcon
  Protan gångbana med förstärkning pdfIcon dwgIcon
  Protan Omegaprofil pdfIcon dwgIcon
  Protan Trekantsprofil pdfIcon dwgIcon
 • Systemet
  Parkeringsdäck - oisolerat pdfIcon dwgIcon
  Parkeringsdäck - med asfalt - oisolerat pdfIcon dwgIcon

262.10.03 Vakuum festet på stålplateunderlag

 • 3D
  Vakuumtak - med mineralull och mekaniskt infäst fuktspärr på plåttak pdfIcon
  Vakuumtak - med sandwichlösning och mekaniskt infäst fuktspärr på plåttak pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.10.03 Vakuum festet på stålplateunderlag pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  Vakuumtak - Lufttätning mot homogen (elastisk) bitumen pdfIcon dwgIcon

262.10.04 Mekanisk festet på betongunderlag

 • 3D
  Standard överlappsystem - på betongunderlag pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.10.04 Mekanisk festet på betongunderlag pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  Standard överlapp - Isolerat tak - ändskarv - 1 m takmembran pdfIcon dwgIcon
  Standard överlapp - Isolerat tak - Stopp o Lås - 2 m takmembran pdfIcon dwgIcon
  Parapet System nr.1 - Parapetlösning med flik och taggstålskena pdfIcon dwgIcon
  Parapet System nr.2 - Parapetlösning med tunnelflik pdfIcon dwgIcon
  Parapet System nr.3 - Parapetlösning med flik (svetstråd framför flik) pdfIcon dwgIcon
  Parapet System nr.4 - Parapetlösning med flik (svetstråd bakom flik) pdfIcon dwgIcon
  Parapet System nr.5 pdfIcon dwgIcon
  Hög sarg med Protan flipp och lös flipp pdfIcon dwgIcon
  Parapet med låg sarg och Protan tunnelflik / tagg pdfIcon dwgIcon
  Parapet med Protan flipp och tagg monterad ned i bärande konstruktion pdfIcon dwgIcon
  Upprätt sargavslut med beslag och fog/tättningsband pdfIcon dwgIcon
  Upprätt väggavslutning med beslag och fog pdfIcon dwgIcon
  Upprätt avslutning med fotplåt pdfIcon dwgIcon
  Parapet pdfIcon dwgIcon
  Intäckning av ljuskupoler med Protan tunnelflik pdfIcon dwgIcon
  Parapet med låg sarg och Protan tunnelflik pdfIcon dwgIcon
  Låg sarg med Protan tunnelflik pdfIcon dwgIcon
  Parapet med låg sarg och Protan tunnelflik /stålskena pdfIcon dwgIcon
  Avslutning mot vägg pdfIcon dwgIcon
  Övergångsdetalj - taksten - takbeläggning pdfIcon dwgIcon
  Avslutning mot dörr pdfIcon dwgIcon
  Sarglösning - avrundad framkant pdfIcon dwgIcon
  Sarglösning (oisolerat) - tegeltak pdfIcon dwgIcon
  Takås - detalj pdfIcon dwgIcon
  Ränndalslösning för smal horisontell ränna pdfIcon dwgIcon
  Protan nedsänkt ränndal pdfIcon dwgIcon
  Avloppslösning - prefabricerad takbrunn pdfIcon dwgIcon
  Avloppslösning - prefabricerad takbrunn med klämring pdfIcon dwgIcon
  Avloppslösning (UV) med svetsbar krage pdfIcon dwgIcon
  Avloppslösning - anslutning mot breddavlopp pdfIcon dwgIcon
  Avloppslösning - genom vägg pdfIcon dwgIcon
  Rörgenomföring med slangklämma pdfIcon dwgIcon
  Rörgenomföring med intäckning av rörtopp pdfIcon dwgIcon
  Expansionsfog nr.1 pdfIcon dwgIcon
  Expansionsfog nr.2 pdfIcon dwgIcon
  Protan gångbana pdfIcon dwgIcon
  Protan gångbana med förstärkning pdfIcon dwgIcon
  Protan Omegaprofil pdfIcon dwgIcon
  Protan Trekantsprofil pdfIcon dwgIcon
  Anslutning mot livlinefäste pdfIcon dwgIcon
 • Systemet
  Standard överlapp - Isolerat tak pdfIcon dwgIcon
  Protan Rullflik pdfIcon dwgIcon
  Prefabricerade stormoduler pdfIcon dwgIcon

262.10.05 Vakuum festet på betongelementer

 • 3D
  Vakuumtak - med sandwichlösning och mekaniskt infäst fuktspärr på betongplattor pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.10.05 Vakuum festet på betongelementer pdfIcon pdfIcon

262.10.06 Vakuum festet på plasstøpt betong

 • 3D
  Vakuumtak - med mineralull isolering på betongunderlag pdfIcon
  Vakuumtak - med sandwichlösning och mekaniskt infäst fuktspärr på betongplattor pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.10.06 Vakuum festet på plasstøpt betong pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  Vakuumtak - Lufttätning mot sarg pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - Ventil Detalj nr.1 pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - Ventil Detalj nr.2 pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - Ventil Detalj nr.3 pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - Livlinefäste pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - Alt. Lufttätning mot takbrunn pdfIcon dwgIcon
 • Systemet
  Vakuumtak - principskiss pdfIcon dwgIcon

262.10.07 Singelballastert tak

 • 3D
  pdfIcon
  Takterrass - Duo med singel - för gångtrafik pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.10.07 Singelballastert tak pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
 • Systemet

262.10.08 Mekanisk festet på taktro

 • 3D
  2X lösning pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.10.08 Mekanisk festet på taktro pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  Parapet - (oisolerat) ingen sarg (plåt) tillägg pdfIcon dwgIcon
 • Systemet
  Standard överlapp - Oisolerat tak pdfIcon dwgIcon

262.10.09 Mekanisk festet på treunderlag med isolasjon

 • 3D
  Standard överlappsystem - på träunderlag pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.10.09 Mekanisk festet på treunderlag med isolasjon pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  Standard överlapp - Isolerat tak - ändskarv - 1 m takmembran pdfIcon dwgIcon
  Standard överlapp - Isolerat tak - Stopp o Lås - 2 m takmembran pdfIcon dwgIcon
  Parapet System nr.1 - Parapetlösning med flik och taggstålskena pdfIcon dwgIcon
  Parapet System nr.2 - Parapetlösning med tunnelflik pdfIcon dwgIcon
  Parapet System nr.3 - Parapetlösning med flik (svetstråd framför flik) pdfIcon dwgIcon
  Parapet System nr.4 - Parapetlösning med flik (svetstråd bakom flik) pdfIcon dwgIcon
  Parapet System nr.5 pdfIcon dwgIcon
  Hög sarg med Protan flipp och lös flipp pdfIcon dwgIcon
  Parapet med låg sarg och Protan tunnelflik / tagg pdfIcon dwgIcon
  Parapet med Protan flipp och tagg monterad ned i bärande konstruktion pdfIcon dwgIcon
  Upprätt sargavslut med beslag och fog/tättningsband pdfIcon dwgIcon
  Upprätt väggavslutning med beslag och fog pdfIcon dwgIcon
  Upprätt avslutning med fotplåt pdfIcon dwgIcon
  Parapet pdfIcon dwgIcon
  Infästning i ränndal pdfIcon dwgIcon
  Intäckning av ljuskupoler med Protan tunnelflik pdfIcon dwgIcon
  Parapet med låg sarg och Protan tunnelflik pdfIcon dwgIcon
  Låg sarg med Protan tunnelflik pdfIcon dwgIcon
  Parapet med låg sarg och Protan tunnelflik /stålskena pdfIcon dwgIcon
  Avslutning mot vägg pdfIcon dwgIcon
  Övergångsdetalj - taksten - takbeläggning pdfIcon dwgIcon
  Avslutning mot dörr pdfIcon dwgIcon
  Sarglösning - avrundad framkant pdfIcon dwgIcon
  Sarglösning (oisolerat) - tegeltak pdfIcon dwgIcon
  Takås - detalj pdfIcon dwgIcon
  Ränndalslösning för smal horisontell ränna pdfIcon dwgIcon
  Protan nedsänkt ränndal pdfIcon dwgIcon
  Avloppslösning - prefabricerad takbrunn pdfIcon dwgIcon
  Avloppslösning - prefabricerad takbrunn med klämring pdfIcon dwgIcon
  Avloppslösning (UV) med svetsbar krage pdfIcon dwgIcon
  Avloppslösning - anslutning mot breddavlopp pdfIcon dwgIcon
  Rörgenomföring med slangklämma pdfIcon dwgIcon
  Rörgenomföring med intäckning av rörtopp pdfIcon dwgIcon
  Expansionsfog nr.1 pdfIcon dwgIcon
  Expansionsfog nr.2 pdfIcon dwgIcon
  Protan gångbana pdfIcon dwgIcon
  Protan gångbana med förstärkning pdfIcon dwgIcon
  Protan Omegaprofil pdfIcon dwgIcon
  Protan Trekantsprofil pdfIcon dwgIcon
 • Systemet
  Standard överlapp - Isolerat tak pdfIcon dwgIcon

Övrig

262.20.00 Nybygg Membraner-Generelt

 • 3D
  pdfIcon
  Takterrass - isolerat med singel - för gångtrafik pdfIcon
  Takterrass - isolerat med betongplattor - för gångtrafik pdfIcon
  90-60-02a pdfIcon
  Takterrass - Duo med singel - för gångtrafik pdfIcon
  Takterrass - osilerat med betongplattor - för gångtrafik pdfIcon
  Kulvert pdfIcon
  Gröna Tak - Intensivt med Protan GG membran pdfIcon
  Gröna Tak - Intensivt DUO med Protan G membran pdfIcon
  Gröna Tak - Intensivt DUO med Protan GG membran pdfIcon
  Parkeringsdäck oisolerat pdfIcon
  Parkeringsdäck isolerat pdfIcon
  Våtrum klassisk membranlösning pdfIcon
  Våtrum Toppmembranlösning pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.20.00 Nybygg Membraner-Generelt pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  pdfIcon dwgIcon
  Takterrass - Parapetdetalj - Principskiss pdfIcon dwgIcon
  Takterrass - avslutning mot sarg pdfIcon dwgIcon
  Takterrass - avslutning på vägg med fog pdfIcon dwgIcon
  Takterrass - takbrunn med sil - isolerat med pågjutning pdfIcon dwgIcon
  Takterrass - takbrunn med sil - isolerat med pågjutning - Duolösning pdfIcon dwgIcon
  Takterrass med singel - avloppslösning - Duolösning pdfIcon dwgIcon
  Takterrass med singel - intäckning med ljuskupoler - Duolösning pdfIcon dwgIcon
  Takterrass - rörgenomföring med slangklämma pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - avslutning vägg detalj och beslag pdfIcon dwgIcon
  Dränering - membran direkt bakom klämring pdfIcon dwgIcon
  Dränering - svetsbar krage pdfIcon dwgIcon
  Takterrass - klantlösning pdfIcon dwgIcon
 • Systemet
  pdfIcon dwgIcon
  Ballastade Tak- övertäckning av singel pdfIcon dwgIcon
  Ballastade Tak- Duotak pdfIcon dwgIcon
  Takterrass – oisolerad, med betongplattor för gångtrafik pdfIcon dwgIcon
  Takterrass – oisolerad, med trädäck för gångtrafik pdfIcon dwgIcon
  Takterrass – oisolerad, med pågjutning och klinkers för gångtrafik pdfIcon dwgIcon
  Takterrass – isolerad med pågjutning för gångtrafik pdfIcon dwgIcon
  Takterrass – isolerad Duolösning med pågjutning för gångtrafik pdfIcon dwgIcon
  Takterrass - täckt - isolerat - omvänt med singel pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Intensiv oisolerat pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Intensiv isolerat pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Intensiv Duolösning pdfIcon dwgIcon
  Parkeringsdäck - oisolerat pdfIcon dwgIcon
  Parkeringsdäck - isolerat pdfIcon dwgIcon
  Parkeringsdäck - Duolösning pdfIcon dwgIcon
  Takterrass - med klinker - oisolerat pdfIcon dwgIcon
  Takterrass - med trädäck - oisolerat pdfIcon dwgIcon
  Takterrass - med pågjutning och klinker - oisolerat pdfIcon dwgIcon
  Takterrass - oisolerat pdfIcon dwgIcon
  Takterrass - Duolösning med pågjutning pdfIcon dwgIcon
  Takterrass - med betongplattor - omvänt pdfIcon dwgIcon
  Parkeringsdäck - med asfalt - oisolerat pdfIcon dwgIcon
  Parkeringsdäck - omvänt pdfIcon dwgIcon

262.20.01 Parkeringsdekker-Varmt tak

 • 3D
  Parkeringsdäck isolerat pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.20.01 Parkeringsdekker-Varmt tak pdfIcon pdfIcon
 • Systemet
  Parkeringsdäck - isolerat pdfIcon dwgIcon
  Parkeringsdäck - Duolösning pdfIcon dwgIcon
  Parkeringsdäck - omvänt pdfIcon dwgIcon

262.20.02 Parkeringsdekker-Kaldt tak

 • 3D
  Parkeringsdäck oisolerat pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.20.02 Parkeringsdekker-Kaldt tak pdfIcon pdfIcon
 • Systemet
  Parkeringsdäck - oisolerat pdfIcon dwgIcon
  Parkeringsdäck - med asfalt - oisolerat pdfIcon dwgIcon

262.20.03 Miljøtunnel-Kulvert

 • 3D
  Kulvert pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.20.03 Miljøtunnel-Kulvert pdfIcon pdfIcon

262.20.04 Terrasser-tildekket

 • 3D
  Takterrass - isolerat med betongplattor - för gångtrafik pdfIcon
  pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.20.04 Terrasser-tildekket pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  Takterrass - avslutning mot sarg pdfIcon dwgIcon
  pdfIcon dwgIcon
  Takterrass - klantlösning pdfIcon dwgIcon
 • Systemet
  Takterrass – isolerad med pågjutning för gångtrafik pdfIcon dwgIcon
  Takterrass – isolerad Duolösning med pågjutning för gångtrafik pdfIcon dwgIcon
  Takterrass - oisolerat pdfIcon dwgIcon
  Takterrass - Duolösning med pågjutning pdfIcon dwgIcon
  Takterrass - med betongplattor - omvänt pdfIcon dwgIcon

262.20.05 Grønne tak og takhager

 • 3D
  Gröna Tak - Intensivt med Protan GG membran pdfIcon
  Gröna Tak - Intensivt DUO med Protan G membran pdfIcon
  Gröna Tak - Intensivt DUO med Protan GG membran pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.20.05 Grønne tak og takhager pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  Gröna Tak - avslutning vägg detalj och beslag pdfIcon dwgIcon
 • Systemet
  Gröna Tak - Intensiv oisolerat pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Intensiv isolerat pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Intensiv Duolösning pdfIcon dwgIcon

262.20.06 Radonmembran-Bruksklasse A, B, C

 • Beskrivningstexter
  262.20.06 Radonmembran-Bruksklasse A, B, C pdfIcon pdfIcon

262.20.07 Våtromsmembran-Nedstøpt-underliggende

 • 3D
  Våtrum klassisk membranlösning pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.20.07 Våtromsmembran-Nedstøpt-underliggende pdfIcon pdfIcon

262.20.08 Våtromsmembran-Topp-overliggende

 • 3D
  Våtrum Toppmembranlösning pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.20.08 Våtromsmembran-Topp-overliggende pdfIcon pdfIcon

262.30.00 Grønne tak-Generelt

 • 3D
  Gröna Tak - Intensivt med Protan GG membran pdfIcon
  Gröna Tak - Intensivt DUO med Protan G membran pdfIcon
  Gröna Tak - Intensivt DUO med Protan GG membran pdfIcon
  Gröna Tak - Extensivt med betongunderlag pdfIcon
  Gröna Tak - Extensivt med stålunderlag pdfIcon
  Gröna Tak - Torvtak pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.30.00 Grønne tak-Generelt pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  Gröna Tak - Torvtak avrinning - Typiskt kantavslutning pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - avslutning vägg detalj och beslag pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Torvtak kantlösning vid vindskiva pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Torvtak kallt tak - avslutning mot ränna pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Torvtak varmt tak - avslutning mot ränna pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Torvtaksmembran - detalj takränna pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Torvtaksmembran - varmt tak - avslut vid ränna - alternativ dränering pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Torvtak kallt tak - intäckning av invändig ränna pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Extensivt - droppkantsdetalj pdfIcon dwgIcon
  Gröna tak - Extensivt - livlinefäste pdfIcon dwgIcon
 • Systemet
  Gröna Tak - Torvtak principskiss pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Intensiv oisolerat pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Intensiv isolerat pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Intensiv Duolösning pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Intensiv (Omvänt tak) pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Extensivt - oisolerat platt tak pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Extensivt - oisolerat sluttande tak pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Extensivt - isolerat platt tak pdfIcon dwgIcon

262.30.01 Sedum-Ekstensive-Betongunderlag

 • 3D
  Gröna Tak - Extensivt med betongunderlag pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.30.01 Sedum-Ekstensive-Betongunderlag pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  Gröna Tak - avslutning vägg detalj och beslag pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Extensivt - droppkantsdetalj pdfIcon dwgIcon
  Gröna tak - Extensivt - livlinefäste pdfIcon dwgIcon
 • Systemet
  Gröna Tak - Extensivt - isolerat platt tak pdfIcon dwgIcon

262.30.02 Sedum-Ekstensive-Stålplateunderlag

 • 3D
  Gröna Tak - Extensivt med stålunderlag pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.30.02 Sedum-Ekstensive-Stålplateunderlag pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  Gröna Tak - avslutning vägg detalj och beslag pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Extensivt - droppkantsdetalj pdfIcon dwgIcon
  Gröna tak - Extensivt - livlinefäste pdfIcon dwgIcon
 • Systemet
  Gröna Tak - Extensivt - isolerat platt tak pdfIcon dwgIcon

262.30.03 Grønne tak og takhager-Intensive

 • 3D
  Gröna Tak - Intensivt med Protan GG membran pdfIcon
  Gröna Tak - Intensivt DUO med Protan G membran pdfIcon
  Gröna Tak - Intensivt DUO med Protan GG membran pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.30.03 Grønne tak og takhager-Intensive pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  Gröna Tak - avslutning vägg detalj och beslag pdfIcon dwgIcon
 • Systemet
  Gröna Tak - Intensiv oisolerat pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Intensiv isolerat pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Intensiv Duolösning pdfIcon dwgIcon

262.30.04 Torvtaksmembran på taktro

 • 3D
  Gröna Tak - Torvtak pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.30.04 Torvtaksmembran på taktro pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  Gröna Tak - Torvtak avrinning - Typiskt kantavslutning pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Torvtak kantlösning vid vindskiva pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Torvtak kallt tak - avslutning mot ränna pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Torvtak varmt tak - avslutning mot ränna pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Torvtaksmembran - detalj takränna pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Torvtaksmembran - varmt tak - avslut vid ränna - alternativ dränering pdfIcon dwgIcon
  Gröna Tak - Torvtak kallt tak - intäckning av invändig ränna pdfIcon dwgIcon
 • Systemet
  Gröna Tak - Torvtak principskiss pdfIcon dwgIcon

262.40.00 Rehabilitering Taktekning-Generelt

 • 3D
  Renovering - Exponerat tak - med isolering på betongunderlag pdfIcon
  Renovering - Exponerat tak - ingen mer isolering på trä underlag pdfIcon
  Renovering - Ballasterat tak - singel borttages - med isolering pdfIcon
  Renovering - Exponerat tak - med vakuumtak och mer isolering på betongunderlag pdfIcon
  Renovering - Ballasterat tak - ingen mer isolering pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.40.00 Rehabilitering Taktekning-Generelt pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  Renovering - Upprätt avslutning pdfIcon dwgIcon
  Renovering - Låg sarg med Protan tunnelflik pdfIcon dwgIcon
  Renovering - med ny takbrunn - efterisolerat pdfIcon dwgIcon
  Renovering - existerande takbrunn med klämring pdfIcon dwgIcon
  Renovering - Rörgenomföring med slangklämma pdfIcon dwgIcon
  Principskiss - mellan PVC och icke PVC-kompatibelt tätskikt pdfIcon dwgIcon
  Tillfällig anslutning med övergångsremsa pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak takbrunnsdetalj pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - lufttätning ny takbrunn med Protan tätningsmedel pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - lufttätning ny takbrunn med Protan tätningsmedel och tilläggsisolering pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - lufttätning med homogen (elastisk) bitumen pdfIcon dwgIcon
 • Systemet
  Renovering - Exponerat varmt tak pdfIcon dwgIcon
  Renovering - Exponerat - ventilerad konstruktion pdfIcon dwgIcon
  Renovering - Exponerat varmt tak - sluttande pdfIcon dwgIcon
  Renovering - Exponerat varmt tak - tilläggsisolering pdfIcon dwgIcon
  Renovering - varmt tak - sluttande med tilläggsisolering pdfIcon dwgIcon
  Renovering - Ballasterat tak - singel pdfIcon dwgIcon
  Renovering - Gångbart tak - oisolerat pdfIcon dwgIcon
  Renovering - Gångbart tak - Duolösning pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - tilläggsisolering - Principskiss pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak Principskiss pdfIcon dwgIcon
  Renovering - omläggning isolerat plåttak pdfIcon dwgIcon

262.40.01 Singelballast-av-på,ny taktekning

 • 3D
  Renovering - Ballasterat tak - ingen mer isolering pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.40.01 Singelballast-av-på,ny taktekning pdfIcon pdfIcon
 • Systemet
  Renovering - Ballasterat tak - singel pdfIcon dwgIcon

262.40.02 Singel fjernes-ny taktekning

 • 3D
  Renovering - Ballasterat tak - singel borttages - med isolering pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.40.02 Singel fjernes-ny taktekning pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  Renovering - Upprätt avslutning pdfIcon dwgIcon
  Renovering - Låg sarg med Protan tunnelflik pdfIcon dwgIcon
  Renovering - med ny takbrunn - efterisolerat pdfIcon dwgIcon
  Renovering - existerande takbrunn med klämring pdfIcon dwgIcon
  Renovering - Rörgenomföring med slangklämma pdfIcon dwgIcon
  Principskiss - mellan PVC och icke PVC-kompatibelt tätskikt pdfIcon dwgIcon
  Tillfällig anslutning med övergångsremsa pdfIcon dwgIcon
 • Systemet
  Renovering - Exponerat varmt tak pdfIcon dwgIcon
  Renovering - Exponerat varmt tak - tilläggsisolering pdfIcon dwgIcon

262.40.03 Støysensitive bygninger

 • 3D
  Renovering - Exponerat tak - med vakuumtak och mer isolering på betongunderlag pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.40.03 Støysensitive bygninger pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  Vakuumtak takbrunnsdetalj pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - lufttätning ny takbrunn med Protan tätningsmedel pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - lufttätning ny takbrunn med Protan tätningsmedel och tilläggsisolering pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - lufttätning med homogen (elastisk) bitumen pdfIcon dwgIcon
 • Systemet
  Vakuumtak - tilläggsisolering - Principskiss pdfIcon dwgIcon

262.40.04 Mekanisk festet taktekning

 • 3D
  Renovering - Exponerat tak - med isolering på betongunderlag pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.40.04 Mekanisk festet taktekning pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  Renovering - Upprätt avslutning pdfIcon dwgIcon
  Renovering - Låg sarg med Protan tunnelflik pdfIcon dwgIcon
  Renovering - med ny takbrunn - efterisolerat pdfIcon dwgIcon
  Renovering - existerande takbrunn med klämring pdfIcon dwgIcon
  Renovering - Rörgenomföring med slangklämma pdfIcon dwgIcon
  Principskiss - mellan PVC och icke PVC-kompatibelt tätskikt pdfIcon dwgIcon
  Tillfällig anslutning med övergångsremsa pdfIcon dwgIcon
 • Systemet
  Renovering - Exponerat varmt tak pdfIcon dwgIcon
  Renovering - Exponerat varmt tak - sluttande pdfIcon dwgIcon
  Renovering - Exponerat varmt tak - tilläggsisolering pdfIcon dwgIcon
  Renovering - varmt tak - sluttande med tilläggsisolering pdfIcon dwgIcon

262.40.05 Vakuumfestet tekkesystem

 • 3D
  Renovering - Exponerat tak - med vakuumtak och mer isolering på betongunderlag pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.40.05 Vakuumfestet tekkesystem pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  Vakuumtak takbrunnsdetalj pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - lufttätning ny takbrunn med Protan tätningsmedel pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - lufttätning ny takbrunn med Protan tätningsmedel och tilläggsisolering pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - lufttätning med homogen (elastisk) bitumen pdfIcon dwgIcon
 • Systemet
  Vakuumtak - tilläggsisolering - Principskiss pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak Principskiss pdfIcon dwgIcon

262.40.06 Mekanisk festet på taktro

 • 3D
  Renovering - Exponerat tak - ingen mer isolering på trä underlag pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.40.06 Mekanisk festet på taktro pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  Renovering - Upprätt avslutning pdfIcon dwgIcon
  Renovering - Låg sarg med Protan tunnelflik pdfIcon dwgIcon
  Renovering - med ny takbrunn - efterisolerat pdfIcon dwgIcon
  Renovering - existerande takbrunn med klämring pdfIcon dwgIcon
  Renovering - Rörgenomföring med slangklämma pdfIcon dwgIcon
  Principskiss - mellan PVC och icke PVC-kompatibelt tätskikt pdfIcon dwgIcon
  Tillfällig anslutning med övergångsremsa pdfIcon dwgIcon
 • Systemet
  Renovering - Exponerat varmt tak pdfIcon dwgIcon
  Renovering - Exponerat - ventilerad konstruktion pdfIcon dwgIcon
  Renovering - Exponerat varmt tak - sluttande pdfIcon dwgIcon
  Renovering - Exponerat varmt tak - tilläggsisolering pdfIcon dwgIcon
  Renovering - varmt tak - sluttande med tilläggsisolering pdfIcon dwgIcon

262.50.00 Spesielle konstruksjoner-Generelt

 • 3D
  Vakuumtak - med mineralull isolering på betongunderlag pdfIcon
  Vakuumtak - med mineralull och mekaniskt infäst fuktspärr på plåttak pdfIcon
  Vakuumtak - med sandwichlösning och mekaniskt infäst fuktspärr på betongplattor pdfIcon
  Vakuumtak - med sandwichlösning och mekaniskt infäst fuktspärr på plåttak pdfIcon
  Vakuumtak - på takmoduler pdfIcon
  Renovering - Exponerat tak - med vakuumtak och mer isolering på betongunderlag pdfIcon
 • Beskrivningstexter
  262.50.00 Spesielle konstruksjoner-Generelt pdfIcon pdfIcon
 • Detalj
  Vakuumtak - Lufttätning mot sarg pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - Ventil Detalj nr.1 pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - Ventil Detalj nr.2 pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - Ventil Detalj nr.3 pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - Livlinefäste pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - Alt. Lufttätning mot takbrunn pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - Lufttätning mot homogen (elastisk) bitumen pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak takbrunnsdetalj pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - lufttätning ny takbrunn med Protan tätningsmedel pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - lufttätning ny takbrunn med Protan tätningsmedel och tilläggsisolering pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - lufttätning med homogen (elastisk) bitumen pdfIcon dwgIcon
 • Systemet
  Vakuumtak - principskiss pdfIcon dwgIcon
  Vakuumtak - tilläggsisolering - Principskiss pdfIcon dwgIcon