262.10 Nybygg - Taktekning
- 262.10.00 Nybygg Taktekning-Generelt
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.01 Byggetidstekning 2X-løsning
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.02 Mekanisk festet på stålplateunderlag
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.03 Vakuum festet på stålplateunderlag
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.04 Mekanisk festet på betongunderlag
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.05 Vakuum festet på betongelementer
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.06 Vakuum festet på plasstøpt betong
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.07 Singelballastert tak
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.08 Mekanisk festet på taktro
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.10.09 Mekanisk festet på treunderlag med isolasjon
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- Övrig
262.20 Nybygg - Membran
- 262.20.00 Nybygg Membraner-Generelt
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.01 Parkeringsdekker-Varmt tak
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.02 Parkeringsdekker-Kaldt tak
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.03 Miljøtunnel-Kulvert
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.04 Terrasser-tildekket
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.05 Grønne tak og takhager
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.06 Radonmembran-Bruksklasse A, B, C
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.07 Våtromsmembran-Nedstøpt-underliggende
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.20.08 Våtromsmembran-Topp-overliggende
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
262.30 Grønne tak
- 262.30.00 Grønne tak-Generelt
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.30.01 Sedum-Ekstensive-Betongunderlag
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.30.02 Sedum-Ekstensive-Stålplateunderlag
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.30.03 Grønne tak og takhager-Intensive
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.30.04 Torvtaksmembran på taktro
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
262.40 Rehabilitering av tak
- 262.40.00 Rehabilitering Taktekning-Generelt
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.40.01 Singelballast-av-på,ny taktekning
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.40.02 Singel fjernes-ny taktekning
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.40.03 Støysensitive bygninger
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.40.04 Mekanisk festet taktekning
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.40.05 Vakuumfestet tekkesystem
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.40.06 Mekanisk festet på taktro
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
262.50 Spesielle konstruksjoner
- 262.50.00 Spesielle konstruksjoner-Generelt
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.50.01 Svømmehall-Vakuuminnfestet på betong-betongelementer
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.50.02 Svømmehall-Vakuuminnfestet på stålplateunderlag
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.50.03 Støysensitive bygninger
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.50.04 Kjølerom-Vakuuminnfestet
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
- 262.50.05 Fryserom-Vakuuminnfestet
- - 3D
- - Beskrivningstexter
- - Detalj
- - Systemet
search

Tekniska ritningar

På denna sidan hittar du en översikt över Protans tekniska ritningar, tillgängligt för nedladdning i pdf- och dwg-format.

Protan AS har utarbeidet en serie beskrivelsestekster som omfatter løsninger for alle typer tak- og membranarbeider med tilhørende arbeider over bærende konstruksjon. Beskrivelsene inneholder de ytelser som naturlig tilhører tak og membrantekning.

Vår intensjon er å bistå arkitekter, rådgivende ingeniører og konsulenter som beskriver løsninger for tak- og membranarbeider. Tekstene er basert på NS 3420:2013. Inndelingen er bygget opp etter bygningsdelstabell NS 3451:2009

Alle etterfølgende beskrivelsestekster er Protan AS eiendom og kan fritt benyttes slik de står med justering av underliggende tekst.

Enhver kopiering av etterfølgende beskrivelsestekster foretatt av andre takleverandører anses som ulovlig. I de følgende kapitler er det beskrevet alternative løsninger der beskrivende må foreta valg etter krav og ønsker.