Extremväder är det nya normala

Med ökad urbanisering och mer nederbörd har dagens avloppsnät i byar och städer svårare att hantera dagvattnet.

Kontrollerad vattenfördröjning

Protan BlueProof är ett revolutionerande och Sintef-godkänt vattenfördröjningssystem för nya och existerande tak.

En fråga om tid

Protan BlueProof gör det möjligt att dränera vattnet gradvis och kontrollerat ned i avloppsnätet, så att vi reducerar överbelastningen som leder till översvämning och efterföljande skador.

Tryggt

Systemet är Sintef-godkänt, utvecklat med hög kompetens, lång erfarenhet och goda traditioner inom takläggning

Hållbart

Det mest hållbara systemet för vattenfördröjning.

Kostnadseffektivt

Det mest kostnadseffektiva systemet i jämförelse med andra vattenfördröjningssystem.

Ytbesparande

Systemet frigör ytor som annars skulle utnyttjats för dagvattenhantering.

BlueProof löser en del av översvämningsproblematiken

Protan har utvecklat ett system som löser en del av utmaningarna med extrem nederbörd; Protan BlueProof - ett revolutionerande vattenfördröjningssystem för nya och existerande tak. Protan BlueProof omdefinierar takets betydelse; vatten på taket ska inte längre bort så fort som möjligt – det ska fördröjas.

Läs mer

Extremare väder

Kraftiga skyfall i Malmö och Köpenhamn har satt problematiken på kartan, och det finns en svag trend av ökad nederbörd i Sverige sedan mätningarna började. När skyfallen kommer i stadsbebyggelse med mycket gator och asfalt så har vattnet ingenstans att ta vägen.

Läs mer

TRYGG KOMPETENS FRÅN START TILL SLUT

Protan erbjuder nödvändig utbildning för att utföra montering av BlueProof.

Läs mer