BLUEPROOF BLIR GRÖNT

Protan BlueProof Green – säker dagvattenhantering kombinerat med ett grönt taks möjligheter!

Tak har en hög användarbarhet

Framtidens byggnader kräver större utnyttjande av takytan. Detta är också befäst i kommunplaner och hos fastighetsägare:

  • Solceller/energiproduktion
  • Dagvattenhantering
  • Rekreationsområde och krav på utnyttjandeyta per boende för att uppfylla kommunens krav (alternativet är att bygga 1 våning lägre)
  • Terrasser, trädgårdar, gemensamma områden
  • Biologisk mångfald
  • Rening av luftbundet damm
  • Estetiskt utryck och ökad boendekvalitet
  • Ökar värdet på fastigheten och differentierar byggnaden från konkurrenterna

Mer än bara ett tak

För att öka en byggnads utnyttjandegrad måste också taket tas i bruk. Protan BlueProof Green är ett hållbart tak som är både urbant och naturligt. Protan BlueProof Green kombinerar kontrollerad vattenfördröjning med en grön miljö. Dagvattnet hanteras säkert, och du får en «trädgård» på taket, ett gemensamt område för rekreation för de boenden, eller så kan du placera blommor och bin eller solenergi.

  • Det understa lagret består av Protan BlueProof, ett system som utnyttjar taket till en dagvattenreservoar, där vattnet sakta, men säkert fördröjs.
  • Det översta lagret består av Protan GreenRoof, en grön «trädgård» på toppen av byggnaden.

Regnvattnet absorberas och förångas från taket, dagvattnet fördröjs för att undvika översvämning och skador. Byggnader får en extra våning där människor kan trivas, det ger rum för flora och fauna - ett nytt, urbant ekosystem.

Tryggt

Sintef-godkänt, utvecklad med hög kompetens, lång erfarenhet och goda traditioner inom takläggning

HÅLLBAR

Det mest hållbara systemet för vattenfördröjning.

KOSTNADSEFFEKTIVT

Det mest kostnadseffektiva systemet jämfört med andra vattenfördröjningssystem.

YTBESPARANDE

Systemet frigör ytor som annars skulle använts för dagvattenhantering.

Den bästa kombinationen

Vid projektering av en byggnad kan du välja bland en rad olika taksystem. Protan har gjort valet enklare genom att kombinera de två bästa - Protan BlueProof Green kombinerar kontrollerad vattenfördröjning med en grön miljö!

LÄS MER

LEVANDE ARKITEKTUR

Tak har en oförlöst potential som inte begränsas av annat än arkitektens och utvecklarens fantasi. Men hur kan man bäst förverkliga de gröna drömmarna på taket?

LÄS MER

ÖKAT VÄRDE PÅ BYGGNADEN

När du väljer Protan BlueProof Green, frigör du värdefulla ytor som annars skulle använts till dagvattenhantering. Det miljövänliga systemet öppnar för smartare användning av takytan så att byggnaden får ökat värde.

LÄS MER