CAD-Ritningar

CAD-ritningar från Protan kan ses på vår hemsida. Dessa exakta ritningar genereras genom dataverktyg för precision i arbete och materialåtgång.

Exponerade tak
40-10-01-2009s  dwg  pdf  Standardöverlapp – Isolerat tak
40-10-02-2009s  dwg  pdf  Standardöverlapp – Oisolerat tak
40-15-01-2009s  dwg  pdf  Protan flikar
40-20-01-2009s  dwg  pdf  Intäckning av sarg med Protan takduk och tunnelflik
40-20-02-2009s  dwg  pdf  Anslutning mot vägg med flik och svetstråd
40-20-03-2009s  dwg  pdf  Låg sarg (1) med Protan tunnelflik
40-20-04-2009s  dwg  pdf  Låg sarg (2) med Protan tunnelflik i ränndalen
40-20-05-2009s  dwg  pdf  Anslutning mot väggbeklädnad
40-20-06-2009s  dwg  pdf  Avslutning på vägg
40-20-07-2009s  dwg  pdf  Avslutning med fotplåt
40-20-08-2009s    --    pdf  Infästning i ränndal
40-20-09-2009s  dwg  pdf  Anslutning mot röklucka med Protan tunnelflik
40-20-10-2009s  dwg  pdf  Anslutning mot röklucka med skena och remsa i bärande konstruktion
40-20-11-2009s  dwg  pdf  Väggavslutning med beslag och fog
40-20-12-2009s  dwg  pdf  Låg sarg med Protan tunnelflik och skena fäst i bärande konstruktion
40-25-01-2009s  dwg  pdf  Tätning av nedsänkt horisontal ränna
40-30-01-2009s  dwg  pdf  Anslutning mot brunn med förmonterad krage
40-30-04-2009s  dwg  pdf   Anslutning brunn med svetsbar krage
40-30-05-2009s  dwg  pdf  Anslutning mot bräddavlopp
40-35-01-2009s  dwg  pdf  Anslutning mot rörgenomföring med klämring
40-35-02-2009s  dwg  pdf  Anslutning mot rörgenomföring med intäckningav rörtopp
40-40-01-2009s  dwg  pdf  Expansionsfog
40-45-02-2009s  dwg  pdf  Protan gångbana
40-50-01-2009s  dwg  pdf  Protan omegaprofil
40-50-02-2009s  dwg  pdf  Protan trekantprofil
40-55-01-2009s  dwg  pdf  Protan vakuumtak principskiss
40-55-02-2009s  dwg  pdf  Protan vakuumtak – uppdragning mot vägg
40-55-03-2009s  dwg  pdf  Protan vakuumtak – ventil
40-55-04-2009s  dwg  pdf  Protan vakuumtak – brunn
40-65-01-2009s  dwg  pdf  Livlineinfästning

Ballasterade tak
60-10-01-2010  dwg  pdf  Tak med övertäckning av singel - Isolerat
60-10-02-2010  dwg  pdf  Duo-Tak med övertäckning av singel – Duo-Isolering
60-15-01-2010  dwg  pdf  Takterrass – oisolerad, med betongplattor för gångtrafik
60-15-02-2010  dwg  pdf  Takterrass – oisolerad, med trädäck för gångtrafik
60-15-03-2010  dwg  pdf  Takterrass – oisolerad, för gångtrafik, med betonggjutning och klinkers
60-15-04-2009  dwg  pdf  Takterrass – isolerad, för gångtrafik med betonggjutning och klinkers
60-15-05-2009  dwg  pdf  Takterrass – isolerad, duo-tak, för gångtrafik med betonggjutning och klinkers
60-15-06-2010  dwg  pdf  Takterrass med gångtrafik - Sargavslutning - principskiss
60-15-07-2010  dwg  pdf  Takterrass med gångtrafik – Avslutning med räcke
60-15-08-2010  dwg  pdf  Takterrass med gångtrafik – Avslutning på vägg med fog
60-20-01-2009  dwg  pdf  Torvtak - Principskiss
60-20-02-2009  dwg  pdf  Torvtak - Avvattning, typisk kantavslutning
60-20-03-2009  dwg  pdf  Grönt tak - med intensivt växtskikt - oisolerat
60-20-04-2009  dwg  pdf  Grönt tak - med intensivt växtskikt - isolerat
60-20-05-2009  dwg  pdf  Grönt tak - med intensivt växtskikt – duo-isolering
60-20-06-2009  dwg  pdf  Intensivt grönt tak – Avslutning med spår och plåtbeslag
60-20-07-2009  dwg  pdf  Grönt tak - Torvtak – Avslutning med vindskiva
60-20-08-2009  dwg  pdf  Grönt tak - Torvtak - Kallt tak - Avslutning mot takränna
60-20-09-2009  dwg  pdf  Grönt tak - Torvtak - Varmt tak - Avslutning mot takränna
60-20-10-2009  dwg  pdf  Grönt tak - Torv-takduk – Anslutning mot takränna
60-20-11-2009  dwg  pdf  Grönt tak - Torv-takduk - Varmt tak - Avslutning mot takränna - eventuell dränering
60-20-12-2009  dwg  pdf  Grönt tak -Torvtak -Intäckning av torvstöd
60-20-13-2009  dwg  pdf  Grönt tak - Torvtak - Avslutning med takränna
60-20-14-2009  dwg  pdf  Grönt tak - Torvtak - Kallt tak - Ventilerat - Avslutning mot takränna
60-20-15-2009  dwg  pdf  Grönt tak - Torvtak - Avslutning mot utvändig ståltakränn
60-25-01-2010  dwg  pdf  Grönt tak med extensivt växtskikt - Oisolerat - plant tak
60-25-02-2009  dwg  pdf  Grönt tak med extensivt växtskikt - Oisolerat - lutande tak
60-25-03-2010  dwg  pdf  Grönt tak - med extensivt växtskikt - Isolerat - plant tak
60-30-02-2010  dwg  pdf  Anslutning mot brunn med klämring
60-30-03-2009  dwg  pdf  Anslutning mot brunn med svetsbar krage

Exponerad terrass
80-15-01-2009s  dwg  pdf  Terrassduk exponerad, oisolerad – principskiss
80-15-02-2009s  dwg  pdf  Terrassduk exponerad, oisolerad – skarvning med svetstråd

Övertäckt terrass
80-10-01-2009s  dwg  pdf  Terrass med betongplattor för gångtrafik – oisolerad
80-10-02-2009s  dwg  pdf  Terrass med trädäck för gångtrafik – oisolerad
80-10-03-2009s  dwg  pdf  Terrass med betonggjutning och klinkers för gångtrafik – oisolerad
80-10-04-2009s  dwg  pdf  Terrass med betongplattor för gångtrafik – isolerad
80-10-05-2009s  dwg  pdf  Terrass med betonggjutning för gångtrafik - isolerad
80-10-07-2010s  dwg  pdf  Terrass med gångtrafik – Anslutning mot fotplåt
80-50-00-2010s  dwg  pdf  Körbart tak – oisolerat
80-50-01-2010s  dwg  pdf  Körbart tak – oisolerat
80-50-02-2010s  dwg  pdf  Körbart tak – isolerat
80-50-03-2010s  dwg  pdf  Körbart tak – isolerat

Renovering
70-10-01-2009s  dwg  pdf  Renovering av isolerat tak
70-10-02-2009s  dwg  pdf  Renovering av ventilerad konstruktion
70-10-03-2009s  dwg  pdf  Renovering av isolerat tak, lutande
70-10-04-2009s  dwg  pdf  Renovering av isolerat tak med tilläggsisolering
70-15-01-2009s  dwg  pdf  Renovering av tak med övertäckning av singel
70-20-01-2009s  dwg  pdf  Renovering av gångbart tak - oisolerat
70-20-02-2009s  dwg  pdf  Renovering av gångbart tak – Duo-Tak
70-25-01-2009s  dwg  pdf  Renovering - Uppdragning på vägg bakom panel
70-25-02-2009s  dwg  pdf  Renovering - Låg sarg med Protan tunnelflik
70-25-03-2009s  dwg  pdf  Renovering – Anslutning mot vägg med flik och svetstråd
70-30-01-2009s  dwg  pdf  Renovering med insticksbrunn, efterisolerat
70-30-02-2009s  dwg  pdf  Renovering – Anslutning mot befintlig brunn med klämring
70-30-03-2009s  dwg  pdf  Renovering - Rörgenomföring med klämring
70-35-01-2009s  dwg  pdf  Renovering - Principskiss - Övergång mellan PVC och icke PVC-kompatibelt tätskikt
70-35-02-2009s  dwg  pdf  Renovering – Tillfällig anslutning med övergångsremsa
70-45-01-2009s  dwg  pdf  Renovering med vakuumsystem och tilläggsisolering - Principskiss
70-45-02-2009s  dwg  pdf  Renovering med vakuumsystem - Principskiss
70-45-03-2009s  dwg  pdf  Renovering med vakuumsystem - Anslutning mot brunn
70-50-01-2009s  dwg  pdf  Renovering av bandtäckt plåttak med isolering anpassad till stående falsa