Protans miljöprofil

Med miljövänliga råmaterial tar vi ansvar för att produktionen rimmar med visionen. Protans miljöprofil innebär minimal förbrukning av resurser.

Våra produkter tillverkas av miljövänliga råmaterial. Våra produkter skall kunna tillverkas, användas och omhändertas med minimal förbrukning av resurser.

Med miljövänliga råmaterial tar vi ansvar för att produktionen rimmar med visionen. Protans miljöprofil innebär minimal förbrukning av resurser.

Protan har som mål att ta globalt ansvar för miljön. I vårt miljöarbete samarbetar vi med organisationer, leverantörer och kunder. Dessutom samarbetar vi tätt med myndigheter, intresseorganisationer och branscher för att skapa miljöförbättringar i ett långsiktigt perspektiv. Protan är en aktiv deltagare i den europeiska miljöorganisationen RoofCollect som samlar in och recirkulerar uttjänt material.

Vi var ett av de första företag som dokumenterade sin kvalité med en EPD – ett dokument som dokumenterar en färdig produkts miljöprofil på ett standardiserat och objektivt sätt. EPD står för Environmental Product Declaration. EPD Norge är medlem i ECO-Platform.

Protans produkter tillverkas i Norge med energi från norsk vattenkraft och vi är certifierade enligt ISO 9001 kvalitetsstyrningssystem och ISO 14001 miljöstyrningssystem.

Protans produkter skarvas med varmluft utan användning av gasol eller öppen låga. Detta är den miljövänligaste skarvningsmetoden.

PROTAN TAKDUK & TÄTSKIKT

MILJÖVÄNLIGA MATERIAL

Alla moderna byggnadsprodukter innehåller en lång rad kemikalier. Hos Protan strävar vi mot att minimalisere det totala antalet kemikalier, och vi har en proaktiv hållning inför att byta till mer miljövänliga råmaterial. Detta är dokumenterat i vår BASTA-godkännande. BASTA SE-B F91 ljusgrå 1 m, BASTA SE-B F91 ljusgrå 2 m, BASTA SE-B F94 mörkgrå 1 m, BASTA SE-B F94 mörkgrå 2 m.

Protan Exposed Roof ny SE-B är registrerad i Basta och klassad som "Accepteras" i Byggvarubedömningen. Protan ny SE-B är en variant på Protan SE och finns i ljusgrå/mörkgrå, 1 och 2 m rullbredd.

Protan Exposed Roof nya SE-B uppfyller även krav för

Protan SE-B uppfyller krav

PROTAN SOLAR ROOF

Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan i början av 90-talet och förny­bar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt. Med ökande miljöproblem och sti­gande energipriser blir solenergi allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag. Källa: Svensk Solenergi (Sveriges branschorganisationen för solenergi).

Protan Cool Roof har bland de bästa solreflektionsvärdena på marknaden för denna typ av produkter och bidrar till ett optimalt Protan Solar Roof taksystem med PV-paneler.

LCA - livscykelanalys

Vi kan också stoltsera med en färsk Livscykelanalys enligt EPDEn EPD® (Environmental Product Declaration, Livscykelmiljövarudeklaration), är ett verifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om produkters miljöprestanda över hela deras livscykel. Med en EPD är man med som poänggivare i den världsledande miljöcertifieringssystemen. Det blir allt vanligare att en EPD efterfrågas i byggprojekt och miljöcertifierinssystemet LEED kommer inom kort att ha det som krav för att en byggnad ska få tillgodräkna sig poäng.

Det finns ett flertal certifieringssystem världen över. De vanligaste och mest använda systemen i Sverige är Miljöbyggnad, EU Green Building, BREEAM SE, LEED och CEEQUAL.

ECO product är en metod och en databas skapad för att kunna genomföra miljöriktiga material- och produktval i ett byggprojekt. Protan SE, Protan Torvtaksmembran och ingår i denna databas som de enda produkterna inom den aktuella gruppen.

http://www.eco-platform.org/

 

.